PROGRAM 7. VOLONTERSKOG KAMPA U PAKRACU „KAKO SI?“

Ovogodišnje mirovno okupljanje u Pakracu vraća nas samima sebi, našem odnosu prema ratu i miru, načinima saznavanja te nošenja sa tim saznanjima. U opuštenoj atmosferi, želimo razgovarati, otvarati se, propitivati, inspirirati se, gledati unazad i oko sebe danas kako bi učili za sutra . Izazovi svijeta danas su razni, od poremećene klime koja traži hitnu promjenu ponašanja, stalnog i brzog porasta stanovništva u zemljama u razvoju do krize političkog sustava praćene brzim razvojem tehnologija. Kako graditi mir danas, kako ne ostati zbunjena i bespomoćan?

Continue reading

POZIV NA SUSRET U GRADSKOJ VIJEĆNICI IZGRADNJA MIRA KRENULA JE IZ PAKRACA

DELFIN Pakrac  & MIRamiDA Centar Buje

upriličuju

Mirovne razgovore u okviru 7. Volonterskog kampa mladi

Gradska Vijećnica, Kompleks Janković, Pakrac

Četvrtak, 4 srpnja 2019.

10:30 – 14:00

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate tradicionalne Mirovne razgovore početkom srpnja / jula u Pakracu.  Cijeli niz domaćih i stranih uvodničara uvesti će nas u teme o kojima ćemo razgovarati sve do nedjelje 7.7. 2019.

Pozivamo Vas na susret ljudi dobre volje,  otvorena srca i hrabrosti da rade stvari koje su nužne iako u pravilu nepopularne. Svi ćemo imati priliku za predstavljanje i sudjelovanje.

Osigurana je kava i osvježenje u pauzi te zakuska nakon skupa.

Dobrodošle & dobrodošli!

Za organizatore Mirjana Bilopavlović i Goran Božičević

Pakrac, Buje 19.6.2019.

Na poziv UDRUGE ŽENA GAJ iz Gaja, ŽENSKA SOBA- Centar za seksualna prava, Zagreb i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac , predstavljeni s dr sc. Majom Mamula i Mirjanom Bilopavlović, 15. studenog 2017. godine u Društvenom domu u Gaju održale su radionicu pod nazivom: ORGANIZIRANJE ŽENA U RURALNOM PODRUČJU.

Naglasak je bio:

– na životu na selu,

– problemima nasilja: obiteljsko, ekonomsko, institucionalno,seksualno, femicid,

– međugeneracijskim  razlikama: razumijevanje/nerazumijevanje, podrška, opstrukcije,

–  volonterizmu kao načina organiziranja žena, te podršci  uže obitelji i zajednice

U vrlo dinamičnoj atmosferi  16 žena iz Udruge žena Brekinska, Udruge žena „LIPE“ Janja Lipa i domicilne  Udruge žene Gaj, razgovarale su o svojim iskustvima: žene, majke, domaćice, društveno angažirane na kojoj je gotova sva odgovornost kako osobna tako i društvena.

Važan dio radionice bio je posvećen nasilju kao opće prihvaćenom obliku ponašanja danas u našem društvu koje najviše pogađa žene. Žene na selu su izloženije nego žene iz urbanih sredina iz mnogih razloga: tradicija, stereotipi,  rodni stereotipi: uloga u obitelji i zajednici.

Međutim sve žene su rekle da bez obzira koliko se čini da nemaju izbora, izbor je ipak na njima i da o njima, nama, ovisi koje mjesto ćemo si osigurati  u obitelji, a isto tako i u selu/zajednici. Vidljive su razlike u godinama. Žene u zrelijim godinama su tradicionalnije- iako to nije pravilo,a  mlađe su se uspjele izboriti za svoje mjesto i ulogu.

Kako su Maja i Mirjana rekle nasilje ne prepoznaje godine, obrazovnu razinu i društveni položaj. Posebno je istaknuto  da žrtve, a najčešće je to žena,  nije kriva i odgovorna za nasilje.  Složile smo se da same  postavljamo granice , da je pri tome  vrlo važna osobina ličnosti, te da nas to determinira prema svim u našem okruženju i široj zajednici

 

Strateško planiranje OCD DELFIN

23.08.2017. u prostoru Centra za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN održana je radionica strateškog planiranja. Radionicu je vodila Emina Bužinkić iz Centra za mirovne studije Zagreb. Na radionici su prisustvovali/e članice i članovi, volonteri i volonterke OCD-a DELFIN kako bih se  izradio okvir za izradu novog strateškog plana organizacije.

Provedene edukacije volonterki/volontera

 1. i 8. ožujka 2017. godine u Pakracu, je održana 2-dnevna edukacija: Pravni , praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima za volonterke i volontere  Udruge HERA za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Križevci i  Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, Pakrac .

Edukacija je sastavni dio projekta POMOĆ I PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA DOSTUPNA SVIMA, koji je financijsko podržalo Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

 

Edukatori Ana Šeničnjak, Nacionalni pozivni centar Zagreb-116 006;  i Miren Špek, direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa žrtvama i svjedocima bilo putem  besplatne telefonske linije 116 006 ili u direktnom kontakt i  pružanjem podrške prije, za vrijeme sudskog procesa i nakon njega.

Upoznali su nas sa:

 • zakonodavnim okvirom u RH: Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Prekršajni zakon, Zakon o novčanoj naknadi, te ostalim zakonima i pod zakonskim propisima- Sudski poslovnik
 • Direktivi 2012/29/EU europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda prava podrške i zaštiti žrtava kaznenih djela
 • Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanja nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja
 • Zakonom o volonterstvu, Kodeksom ponašanja, obavezi potpisivanja ugovora o volontiranju, obavezama i pravima volontera te   izdavanju potvrda o stečenim kompetencijama
 • podršci na sudu kroz Odjele za podršku žrtvama i svjedocima: način i djelokrug rada, Pravilnik o radu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, kao i o ulozi i radu Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima (2016. -2020.)
 • emocionalnom podrškom: pravilima pružanja emocionalne podrške
 • tehnikama aktivnog slušanja
 • postavljanju pitanja
 • strukturom razgovora

 

Važan segment edukacije posvećen je:

– kaznenim i prekršajnim djelima s naglaskom na  podršku žrtvama i svjedocima

– ulozi volontera na sudovima i telefonskoj liniji: prednosti, nedostaci

– postupku  od prijave do pravomoćne presude: dokazi, rokovi, zadržavanja, ispitivanje putem audio-vizualnog uređaja, svjedočenje

– predrasudama i očekivanjima u radu sa žrtvama

 

Svaki segment edukacije popraćen je odgovarajućim vježbama koje su sve sudionice i sudionici ocijenili vrlo korisnima. Osim toga važan dio edukacije su bila iskustva u radu sa žrtvama koje su nam prezentirale Ana Šeničnjak, Nacionalni pozivni centar Maida Pamuković, Ministarstvo pravosuđa RH i Miren Špek, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.

K tomu treba dodati da je svaki/ka sudionica edukacije imala/ao  priliku pitati, tražiti pojašnjenja za situacije koje su bile dvojbene ili manje razumljive.

 

Opći dojam je da je edukacija bila potrebna svima, da je pripremljena i odrađena na vrlo visokom nivou i da smo svi imali prilike aktivno sudjelovati,  da nas je motivirala da svoj posao volonterke, volontera u pomoći i podršci žrtvama i svjedocima odradimo na najbolji mogući način.

Dvodnevna edukacija – pravni, praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima

logo

Edukatori: Miren Špek, dipl.iur. i Ana Šeničnjak – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Maida Pamuković – Ministarstvo pravosuđa RH

Datumi edukacije : 7. i 8. ožujka 2017. godine (utorak i srijeda)

Mjesto edukacije : Nova vijećnica, kompleks Janković, Pakrac

I. DAN EDUKACIJE (PRAVNI I PRAKTIČNI DIO, VOLONTERSTVO) – 7. ožujka 2017.

10:00 sati Konferencija

11,00 –17,45 sati

11,00 –11,15 sati

 • Predstavljanje edukatora i sudionika (kratko)

11,00 –12,45 sati

Pravni i praktični aspekti podrške žrtvama i svjedocima  (Miren – Udruga)

 • Definiranje osnovnih pojmova: žrtva/svjedok/oštećenik/počinitelj/opunomoćenik/vještak/kaznena prijava/dojava/istraga/presude i slično
 • Relevantni propisi koji se odnose na područje prava i podrške žrtvama i svjedocima

Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Prekršajni zakon, Zakon o novčanoj naknadi, ostali posebni zakoni i podzakonski propisi (Sudski poslovnik), Direktiva 2012/29/EU europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela, osvrt na Istanbulsku konvenciju

VJEŽBA 1

12,45 – 13,15 sati – PAUZA

13,15 – 15,00 sati

Pravni i praktični aspekti podrške žrtvama i svjedocima  (Miren, Ana – Udruga)

 • Pojedina kaznena i prekršajna djela – učestalo pojavljivanje u podršci ž/s, kazneni postupak: od prijave do pravomoćne presude; dokazi, rokovi, zadržavanja, ispitivanja putem audio-vizualnog uređaja, svjedočenje

VJEŽBA 2

 • Uloga/pozicija u zajednici i obveze pojedinih institucija u informiranju žrtava o njihovim pravima (policija, DORH i sud, CSS, Ured državne uprave), kako ostvariti prava u praksi?

VJEŽBA 3

15,00 – 16,30 sati (Miren, Ana – Udruga)

 • Volonterstvo – Zakon o volonterstvu, kodeks ponašanja/odjevanja, dodatne edukacije, potvrda o stečenim kompetencijama, obveze i prava volontera/Ugovor o volontiranju
 • Podrška na sudu – Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima (način i djelokrug rada, Pravilnik o radu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima).

VJEŽBA 4

16,30 – 16,40 sati PAUZA

16,40 – 17,15 sati

 • Obrasci – pouke – zapisnici – upoznavanje s dokumentima te struktura suda i državnog odvjetništva; Protokoli (nasilje, mržnja….)

VJEŽBA 5

17,15 – 17,45 sati

 • ISKUSTVA DRUGIH ORGANIZACIJA – DELFIN Pakrac i HERA Križevci

·        Diskusija

– KRAJ PRVOG DANA EDUKACIJE –

 

II. DAN EDUKACIJE (EMOCIONALNA PODRŠKA I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE) – 8. ožujka 2017.

09,00 – 17,05 sati

 

9:00 -11:00 sati (Ana – Udruga)

·        Uvod u emocionalnu podršku

·        Pasivno vs aktivno slušanje

·        Tehnike aktivnog slušanja

11:00-11:15 sati PAUZA

11:15-13:15 sati (Ana – Udruga)

·        Postavljanje pitanja

·        Struktura razgovora

·        Pravila pružanja emocionalne podrške

·        Predrasude i očekivanja u radu sa žrtvama

13:15-13:45 sati PAUZA

13:45-15:45 sati (Ana – Udruga)

·        Emocionalno zahtjevni slučajevi

15:45-16:15 sati

·        Vježba: simulacija poziva (Ana – Udruga)

16:15-16:35 sati

·        Uloga i rad Samostalne služba za podršku žrtvama i svjedocima, (2016. –  2020.) (Maida Pamuković, Ministarstvo pravosuđa RH)

16:35-17:05 sati

·        PISANA EVALUACIJA EDUKACIJE (Miren, Ana – Udruga)

Diskusija

 

– KRAJ DRUGOG DANA EDUKACIJE –

 

logo

 

Održane radionice

Ženska soba memorandumOCD DELFIN je u sklopu  SIGURNI OD NASILJA, nositeljice ŽENSKE SOBE Zagreb i partnerskih organizacija SOS DJEČJE  SELO Ladimirevci i EKONOMSKE I TURISTIČKE ŠKOLE Daruvar, održao  dvije radionice za učenike SREDNJE ŠKOLE Pakrac, drugi i treći razred, smjer medicinske sestre/tehničar.

Cilj radionica je bio osvijestiti i informirati učenike o tome što je seksualno nasilje i uznemiravanje i njegovi razni oblici s kojima se svakodnevno susrećemo, kao što su npr zviždanje i dobacivanje vulgarnih izraza.

Učenici su bili proaktivni i svojim pitanjima i komentarima su doprinijeli uspješnosti radionice. Evaluacijski krug je pokazao da su zainteresirani za nastavak rada na ovu temu, te su radionicu ocijenili kao vrlo korisnu, pogotovo način na koji im je tema/problem prezentiran.

IMG_20160428_165401IMG_20160428_165642

Poziv na parlaonicu

 

memorandum icmlogoosijek

 

 

 

 

PRONI Centar za socijalno podučavanje, Regionalni info-centar za mlade Osijek u suradnji s Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac ( daljnjem tekstu DELFIN), pozivaju Vas na

PARLAONICU

IZAZOVI DANAS:OSTATI I/ILI OTIĆI?!

 koja je dio projekta Regionalnog informativnog centra za mlade Osijek.

Parlaonica se održati 10. Svibnja 2016. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama DELFINA, ( II kat) Braće Radića 13. Pakrac, ( stara škola, zgrada Crvenog križa).

Ovo je prilika da porazgovaramo o različitim temama koje Vas zanimaju, o Vašim problemima, stavovima, ali i da podijelimo informacije koje bi Vam mogle biti korisne i zanimljive.

Nadamo se da prepoznajete mogućnost koju Vam nudimo, da ćete se odazvati i svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeti da parlaonica bude uspješna

Veselimo se Vašem dolasku.

 

OCD DELFIN je 15. 02. 2016. u Požegi- velika županijska vijećnica PSŽ napravila promociju:

VODIČA PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA U KKŽ, PSŽ I VPŽ PRIRUČNIKA ZA ŽRTVE I SVJEDOKE U KAZNEMOM POSTUPKU i letka – o DELFINU: materijali nastali u projektu ZNANJEM DO PROMJENA,

te PRIRUČNIKA ZA PRUŽANJE POMOĆI I PODRŠKE ŽENAMA KOJE SU PREŽIVJELE RODNO UTEMELJENO NASILJE I DISKRIMINACIJU i PRIRUČNIKA ZA VOLONTERKE ( pomoć i podrška u radu sa ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju) I promotivnih letaka: o projektu:

OSNAŽIVANJE ŽENSKIH OCDA-A ZA ŠIRENJE SERVISA POMOĆI I PODRŠKE ŽENAMA KOJE SU PREŽIVJELE RAZLIČITE OBLIKE RODNO UTEMELEJNOG NASILJA – materijali nastali u projektu OSNAŽIVANJE ŽENSKIH OCDA-A ZA ŠIRENJE SERVISA POMOĆI I PODRŠKE ŽENAMA KOJE SU PREŽIVJELE RAZLIČITE OBLIKE RODNO UTEMELEJNOG NASILJA

te NE ŽELIM TRPJETI I ŠUTJETI – Kampanja POTPISUJEM
Ovo je bila prilika da publikacije dobIju predstavnice/ci različitih  institucija, ustavna, JLS, OCD- a koji su članovi/ce Partnerskog odbora PSŽ   ( 27 osoba).

IMG_20160215_103021 IMG_20160215_110659 IMG_20160215_100242

Održan okrugli stol na temu “Koordinirane intervencije institucija i organizacija civilnog društva u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja”

aktualnolight_elementi1498slika2

U organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin” danas je u gradskoj vijećnici kurije Janković održan okrugli stol na temu “Koordinirane intervencije institucija i organizacija civilnog društva u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja” povodom obilježavanja Međunarodnog  dana ljudskih prava i u sklopu kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.
Uz dvadesetak predstavnika lokalnih gradskih i socijalnih institucija te udruga na okruglom stolu sudjelovale su i Stela Šimić te Andriana Bego, predstavnice Centra za žene žrtve rata – Rosa, suorganizatora ovog obilježavanja.
Mirjana Bilopavlović, koordinatorica udruge “Delfin”, istaknula je kako je nasilje nad ženama jedno od najtežih oblika rodno utemeljenog kršenja ljudskih prava i oblik diskriminacije koje je još uvijek obavijeno šutnjom te naglasila potrebu zajedničkog rada, međuresorne suradnje svih uključenih u suzbijanje i prevenciju nasilja nad ženama.
“Nasilje nije privatna stvar nego društveni i politički problem. Svi smo odgovorni za ono što se događa oko nas, naše pravovremeno nereagiranje može uzrokovati teške posljedice”, dodala je Bilopavlović osvrnuvši se na nedavno ubojstvo žene u Lipiku koju je usmrtio suprug.
Ivo Ančić, policijski službenik PP Pakrac, istaknuo je kako je u ovoj godini na našem području do sad prijavljeno 50 prekršaja nasilnog ponašanja, no ta brojka statistički ne odudara od prethodnih godina, a ove godine nije podnesena niti jedna kaznena prijava protiv nasilnika. Stela Šimić, predstavnica  Centra za žene žrtve rata, nadovezala se rekavši da bi sustav zaštite žene funkcionirao bolje kada bi se u Kazneni zakon uvrstile mjere zaštite kao su u Prekršajnom zakonu, a problem je i u činjenici kako se često ženu u početku ne prepozna kao dugogodišnju žrtvu nasilja.
Svi sudionici okruglog stola zaključili su da je neophodno raditi na senzibilizaciji i osvješćivanju javnosti na problemu nasilja nad ženama kroz različite javne akcije, naglasili su važnost  informiranja i stvaranja pozitivnog okruženja kroz medije, potrebu stvaranja uvjeta za bolju međusektorsku suradnju te osiguranja stručne pomoć, podupiranja rada skloništa, savjetovališta, SOS telefona kao i besplatne pravne pomoći ženama koje su žrtve nasilja.
 preuzeto s:
http://pakrackilist.hr/clanak/9/1498/nuna-suradnja-za-pomo-enama-rtvama-nasilja.html
rosa dolje