GLOBALNA AKCIJA: 16 dana aktivizma

OCD “DELFIN” se priključio globalnoj akciji obilježavanja 16 dana aktivizma koja traje od 25. studenoga 2023. (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. prosinca 2023. godine (Dan ljudskih prava).

Tom smo prigodom 27. studenoga 2023. godine organizirale radionicu za udruge žena s podrčja Pakraca na kojoj smo razgovarale o mogućnosti sudjelovanja žena u kulturnom i javnom životu zajednice.

Projekt “SVE POČINJE PRVIM KORAKOM”: Radionica “Jačanje organizacijskih kapaciteta”

U sklopu projekta “SVE POČINJE PRVIM KORAKOM” kojega je financijski podržao Grad Pakrac, a provodi ga Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”, u ponedjeljak 27. studenoga održana je prva radionica s udrugama žena s područja Pakraca i Lipika. Radionica nosi naziv “Jačanje organizacijskih kapaciteta”, a vodile su je Mira Bilopavlović i Marina Vulinović.

Na radionici smo se bavili pitanjima i potrebama planiranja upravljanja i nadzora usmjerenih prema korisnicima, aktivnostima i ljudskim resursima. Primjenjena je metoda interaktivnog rada koja je omogućila svim sudionicima da aktivno sudjeluju na radionici.

Iskazana je visoka razina zadovoljstva sadržajem, osobnim sudjelovanjem i načinom vođenja radionice. Sudionice su se složile da je važno organizirati radionice s ovakvim ili sličnim sadržajem, kao i susrete žena članica udruga s našeg područja.

Na radionici su sudjelovale žene iz udruge „Hrvatski pleter“ – Klub ljubitelja ručnog rada Pakrac, Udruge hrvatska žena Prekopakra, Udruge žena Donja Obrijež i udruge Češka beseda Prekopakra, kao i članice OCD “DELFIN”.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva: Edukacija „Od upravljanja volonterima do leadershipa – Program osposobljavanja za koordinatore/ice volontera“

Hrvatski centar za razvoj volonterstva organizirao je edukaciju „Od upravljanja volonterima do leadershipa – Program osposobljavanja za koordinatore/ice volontera“, koja je održana 23. i 24. studenog 2023. u Zagrebu.

Edukacija je namijenjena koordinatorima i koordinatoricama volontera/ki , a nakon edukacijskog programa, sudionici će moći razumjeti važnost razvijanja volonterskih programa u svojim organizacijama temeljenih na vrijednostima.

Program je posebno koristan za organizacije koje imaju za cilj povećati jasnoću svojih vrijednosti i osigurati njihovu integraciju kroz sve svoje aktivnosti pa i kroz volonterski program.

Program edukacije sastojao se od sljedećih modula: Modul 1: Menadžment– osobni i organizacijski – timski rad, komunikacija i leadership; Modul 2: Vrijednosti, europske, inkluzija, tolerancija. Istraživanja i trendovi u volonterstvu te Modul 3: Strategija EU za mlade.

Na edukaciji je sudjelovala Radoslava Ljevaković, voditeljica projekata u OCD „DELFIN“.

Izvor fotografija: S.O.S. Virovitica

Viktimološko društvo Srbije: Konferencija „Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: Izazovi i perspektive“

Prošloga je tjedna održana 13. godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije – VDS pod nazivom „Podrška žrtvama i prevencija viktimizacije: Izazovi i perspektive“. Konferencija je održana 23. i 24. studenoga u hotelu Palace u Beogradu, a na njoj je sudjelovala Mira Bilopavlović, koordinatorica OCD „DELFIN“.

Konferencija ima za cilj okupiti stručnjake/stručnjakinje i istraživače/istraživačice, koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave pravima žrtava i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama kriminaliteta, kršenja ljudskih prava i drugih vidova stradanja te omogući sveobuhvatnu razmjenu iskustava i znanja.

Program “Zajedno korak po korak”: Predavanje “Prava žrtava obiteljskog nasilja u kaznenom postupku u Republici Hrvatskoj”

U utorak 21. studenoga 2023. godine održano je online predavanje naziva “Prava žrtava obiteljskog nasilja u kaznenom postupku u Republici Hrvatskoj” koje je održala Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda RH.

Predavanje se održava u sklopu programa “Zajedno korak po korak” kako bi se ojačali
profesionalni kapaciteti pružatelja socijalnih usluga na području rada sa žrtvama obiteljskog nasilja, a organizirala ga je Udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja Virovitica.

Predavanje je pružilo uvid u relevantne zakone, postupke i najbolje prakse u kontekstu prava žrtava obiteljskog nasilja u kaznenom postupku. Poseban naglasak stavljen je na dobrobit djeteta u kontekstu viđanja s počiniteljem obiteljskog nasilja i pitanjima zajedničkog skrbništva nad djecom. Razmotreno je kako se takve situacije tretiraju u zakonodavstvu i praksi, uz fokus na zaštitu interesa djeteta. Također, raspravljalo se o pojedinačnoj procjeni koju moraju provoditi sve relevantne institucije kako bi osigurale pravedno i sigurno postupanje prema žrtvama obiteljskog nasilja.

OCD “DELFIN”: Izborna skupština

U ponedjeljak 20. studenoga 2023. godine održana je izborna skupština u Centru za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”.

Izbora novih članova/ica tijela upravljanja OCD “DELFIN” u narednom četverogodišnjem razdoblju nije bilo te dužnost koordinatorice Udruge nastavlja obnašati Mira (Mirjana) Bilopavlović. Prilikom skupštine u članstvo “DELFINA” primljena je jedna nova članica.

JAVNA AKCIJA „Sigurnost i povjerenje za žene“

Dva mjeseca od brutalnog ubojstva studentice Mihaele Berak, izlaskom na ulice i
simboličnim javnim akcijama zahtijevamo pravdu za Mihaelu Berak i njenu obitelj i sankcije za sve odgovorne za propuste u ovom slučaju.
Ženske organizacije i inicijative podržavaju inicijativu “Kava za ženska prava”.

U ponedjeljak 20. studenoga održana je javna akcija „Sigurnost i povjerenje za žene“ u 16 gradova i mjesta u Hrvatskoj kojom smo iskazali solidarnost sa ženama Osijeka i svim ženama koje trpe nasilje.
Akciju u Pakracu je organizirala OCD “DELFIN”, a njoj se priključilo nekoliko građana, članovi Udruge slijepih Pakrac-Lipik, kao i gradonačelnica Grada Pakraca iz redova srpske nacionalne manjine Mirsada Popović Damjanović.

Slučaj ubojstva Mihaele Berak pokazao je nefunkcioniranje sustava u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja na svim razinama. Cijeli niz propusta u postupanju policije dobro je poznat javnosti. U javnost su plasirane pogrešne kvalifikacije ovog teškog ubojstva, prvo kao samoubojstvo, potom nesretni slučaj prilikom provjere oružja. Posebnu zabrinutost u javnosti, a s obzirom na iznesene okolnosti slučaja, izaziva činjenica da je okrivljeniku uopće bilo dopušteno raditi u policiji i nositi oružje.
Ovaj slučaj ukazuje na probleme s postojećim zakonskim rješenjima, kao i trenutnim
prijedlogom Vlade RH u proceduri, a vezano za sankcioniranje femicida. Naime, po
trenutnom prijedlogu Vlade RH ovo teško ubojstvo žene ne bi bilo tretirano kao femicid! Baš kao ni slučajevi poput onih zbog kojih obilježavamo nacionalni i međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i borbe protiv femicida (brutalna ubojstva sutkinje i odvjetnice na sudu u Zagrebu i ubojstvo 14 studentica iz Montreala).
Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja osim što ne obuhvaća sve oblike rodno uvjetovanog nasilja, pa tako ni femicid, nanio je ženama strašnu štetu tretirajući nasilje nad ženama kao prekršaj, izjednačavajući ga s vožnjom bez karte u tramvaju.
Postojeće politike i zakoni ne štite žene od nasilja. Policija ne štiti žene od nasilja. Državne institucije ne štite žene od nasilja. To dovodi do eskalacije nasilja i u konačnici do ubojstava žena.
Simboličkom javnom akcijom „Sigurnost i povjerenje i za žene“ žene traže od Hrvatske
države da preuzme odgovornost i poduzme konkretne korake za zaštitu žena od nasilja.
Postoje uspješni modeli suzbijanja femicida! Zahtijevamo usvajanje politika i zakona koji će štititi žene od rodno uvjetovanog nasilja, osobito njegove najbrutalnije manifestacije – femicida i strože procedure za procjenu policijskih službenika te zabranu nošenja oružja kućama izvan dužnosti.
Akcija se održava uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana
aktivizma protiv nasilja nad ženama u 16 gradova i mjesta u Hrvatskoj. U Zagrebu smo
ispred Ministarstva unutarnjih poslova – jedne od karika u sustavu zaštite žena od nasilja koji ne funkcionira.

Koliko mrtvih žena treba da se Vlada Pokrene?

Ponavljamo svoje zahtjeve:
1. Donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama, uključujući femicid
i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu;
2. donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u
skladu s Istambulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u
državnom proračunu;

3. uvođenje novog kaznenog djela femicida kao ubojstva žene zbog njenog roda;
4. strože procedure za procjenu policijskih službenika te zabranu nošenja oružja
kućama izvan dužnosti.

15. sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije

Jučer je u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije u Požegi održana 15. sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije čija je članica i OCD „DELFIN“. Sjednici su nazočile Mira Bilopavlović, koordinatorica OCD „DELFIN“ i Martina Puškarić Ljevaković, voditeljica ureda OCD „DELFIN“.
Dnevni red se sastojao od usvajanja Zapisnika s 14. sjednice Partnerskog vijeća, izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća PSŽ, izvješća o provedbi Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.-2027. godine za 2022. godinu, informacija o usvojenim pravilnicima u području strateškog planiranja (rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja; postupku vrednovanja akata strateškog planiranja; izobrazbi u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem) i točke razno.

Program „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“: Supervizija

Supervizija stručnih osoba održana je kao jedna od aktivnosti unutar trogodišnjeg programa „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“ kojega financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ u partnerstvu s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Pakrac.
Prva supervizija unutar Programa održana je u ponedjeljak 13. studenog 2023. godine u prostorijama OCD „DELFIN“, a trajala je od 10 do 15 sati. Tom je prilikom dogovoren termin za sljedeći susret koji će se održati 18. prosinca ove godine, a Programom je predviđeno ukupno pet supervizija.
Na superviziji su sudjelovali predstavnici i zaposlenici partnerskih organizacija, a provela ju je Nikica Hamer Vidmar, psihologinja, psihoterapeutkinja, supervizorica i voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Neke od tema koje su obrađene u ovoj superviziji su: što je moj posao (rad sa slučajevima obiteljskog nasilja) – sprječavanje, identificiranje, postupanje – Prikaz slučajeva iz prakse, kako se osjećam u svojoj ulozi – Prikaz slučajeva iz prakse te izvori stresa na poslu – Moji resursi i snage, prorada konkretnih primjera iz profesionalne prakse supervizanata – učenje uvidom.
Sudjelovanje na superviziji bodovat će se od strane Hrvatske psihološke komore i Hrvatske komore socijalnih radnika.