NOVA ZNANJA NOVE PRILIKE

U sklopu projekta NOVA ZNANJA – NOVE PRILIKE, održali smo informativno motivacijsku radionicu te informirali ciljanu supinu o prednostima uključivanja u projektne aktivnosti, potičući ih da aktivnije sudjeluju na tržištu rada uključivanjem na radionice i programe obrazovanja.