KAMPANJA POTPISUJEM

 2

Dobrodošli u Hrvatsku - Mozilla Firefox_2015-11-23_14-08-37

Poštovane, Poštovani,

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac u suradnji s  Centrom za žene žrtve rata –ROSA, Zagreb i udrugama DOMINE Split, Centar za građanske inicijative Poreč od 25. 11. do 10. 12. 2015 će provoditi   kampanju POTPISUJEM kojom od Vlade Republike Hrvatske zahtijevamo ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Iako je Hrvatska Konvenciju potpisala 2013. godine još uvijek ju nije ratificirala.

Konvencija je međunarodni ugovor i sveobuhvatan pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama i koji će osigurati sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja kao i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

 

Kampanja počinje 25. studenog 2015. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama što je ujedno i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Nasilje nad ženama je globalan fenomen. Rezultat je povijesno nejednakih odnosa između muškaraca i žena, i kao rodno utemeljeno nasilje još uvijek je obavijeno šutnjom u RH, Europi, Svijetu.

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava, osobito njihovih temeljnih prava na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet. Zbog svega toga vlade ne mogu niti smiju ignorirati taj problem. Nasilje nad ženama je društveni problem i kao takav se treba i rješavati. K tomu u prilog idu i činjenice da su neke skupine žena, žene i djevojčice s invaliditetom, često izložene većem riziku od nasilja, ozljeda, zlostavljanja, zapostavljanja ili zapuštanja, lošeg postupanja ili iskorištavanja unutar i izvan doma, a da se o tome jako malo govori u javnosti.

Kampanja POTPISUJEM će se istovremeno provoditi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Skoro 200 nevladinih organizacija iz regije koje se bave borbom protiv nasilja prema ženama je uključeno u provedbu Kampanje. Kampanjom želimo senzibilizirati javnost na probleme nasilja nad ženama, a od Vlade Republike Hrvatske da što prije ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

memo-potpisujem [Compatibility Mode] - Microsoft Word_2015-12-02_14-24-36

Leave a Reply