Poziv na konferenciju: Značaj nacionalnih manjina u društvima danas

kamp gore

Poštovana, Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Konferenciju ‘Značaj nacionalnih manjina u društvima danas’ koja će se održati 16.07.2015 (četvrtak) u pakračkoj Gradskoj vijećnici u kompleksu Janković s početkom u 11 sati.

 U 2015. godini, Grad Pakrac je napravio značajan iskorak prema ostvarivanju prava nacionalnih manjina provedbom projekta ‘Pakrac – suradnjom prema razvoju’ u okviru programa “Promicanje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Europi” kojeg implementira Vijeće Europe financiranog od strane Europske Unije. Sukladno tome, stvoreni su preduvjeti za konkretne promjene u poštivanju manjinskih politika ali i stvorene pretpostavke za jačanje kapaciteta članova Vijeća nacionalnih manjina, manjinskih udruga i gradskih službenika u pogledu praćenja provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima.

 Na Konferenciji želimo okupiti predstavnike lokalnih manjinskih udruga, Vijeća nacionalnih manjina (srpsko, češko, talijansko), mlade volontere, te predstavnike lokalne i regionalne samouprave s ciljem upoznavanja novoizabranih članova VNM o ulozi Vijeća, odredbama UZPNM-a, Zakona o odgoju i obrazovanju nacionalnih manjina, Zakona o Registru Vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Također, prisutni će se upoznati s Okvirnom konvencijom o zaštiti nacionalnih manjina i Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima.

Kroz konferenciju želimo potaknuti VNM da proaktivnije djeluju na unaprijeđenju položaja nacionalnih manjina i rada VNM kao savjetodavnih tijela lokalne samouprave, a manjinske udruge da se aktiviraju u zagovaranju manjinskih prava.

 Konferencija se provodi kao dio 3. Volonterskog radnog kampa mladih koji dolaze iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Njemačke, te će biti aktivni sudionice/ci Konferencije

 Nadamo se da ćete se odazvati i svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeti uspješnosti konferencije.

kamp dolje

Leave a Reply