Bilješka sa međusektorske edukacije „PRAVA ŽRTAVA I SVJEDOKA KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA – ISKUSTVA I IZAZOVI U PRAKSI“

održane 17. 06. 2020. godine u  POLICIJSKOJ UPRAVI POŽEŠKO SLAVONSKOJ

Edukaciju je organizirala OCD DELFIN uz podršku PU Požeško slavonske

Predavačice/panelistice su bile:

dr.sc. LANA PETO KUJUNDŽIĆ, sutkinja, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu koja je govorila o DJECI ŽRTVAMA KAZNANIH DJELA – KAKO IH SUSTAV TRETIRA

MAIDA PAMUKOVIĆ, iz Ministarstva pravosuđa RH, Sektor za evidenciju, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, voditeljica službe

ANAMARIA DROŽĐAN KRANJČEC, voditeljica Pravnog tima Ženske sobe  koje su  govorile  o VAŽNOSTI POJEDINAČNE PROCJENE ŽRTVE.

MARINA ŠVAGELJ JAŽIĆ, koordinatorica Udruge HERA Križevci

MIREN ŠPEK, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Osijek,  su nam objasnili ZAŠTO JE MULTISEKTORSKA SURADNJA VAŽNA- ULOGA OCD-a  (koji se je javio preko zoom aplikacije)

JOSIP KOMLJENOVIĆ, policijski inspektor PU Požeško slavonske   je naglasio koliko je važna SURADNJA, POMOĆI I PODRŠKA POLICIJE U KAZNENIM DJELIMA I PREKRŠAJIMA- KAKO POVEĆATI  SURADNJU S OCD-ima?

 

Na edukaciji su sudjelovali/le:

ŽELJKO GRGIĆ, načelnik PU Požeško slavonske

MIRO MILIČEVIĆ, policijski službenik PU Požeško slavonske

JOSIP KOMLJENOVIĆ, policijski službenik PU Požeško slavonske

GORAN MATIJEVIĆ, policijski službenik PU Požeško slavonske

NIKOLINA JANKOVIĆ, policijska službenica PU Požeško slavonske

DAMIR RONKO, sudac, predsjednik Općinskog suda u Požegi

VLADO NOVAK, državni odvjetnik,  ODO Požega

SANDRA SVIBEN, državna odvjetnica, ODO Požega

ANTONIJA HOJT ILIĆ, voditeljica programa za mlade, Ženska soba Zagreb

MAJA POSTRIMOVSKI, asistentica na programu MREŽE, Udruga HERA Križevci

SANJA SAMARDŽIJA, psihologinja, CZSS Požega, Podružnica Obiteljski centar

KRISTINA STANKIJEVIĆ BALENOVIĆ, psihologinja, CZSS Požega

IVANA ŠAG, Udruga HUMANUM Požega, predsjednica udruge

GORAN GRGIĆ, Udruga slijepih i slabovidnih osoba Grada Požege i PSŽ, predsjednik udruge

TOMISLAV JURIĆ, Udruga slijepih i slabovidnih osoba Grada Požege i PSŽ, videći   pratitelj

MIRSADA POPOVIĆ DAMJANOVIĆ, voditeljica projekata, OCD DELFIN

MIRJANA BILOPAVLOVIĆ, koordinatorica OCD DELFIN

Međusektorska edukacija je  dio aktivnosti partnerskog programa MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA ( u daljnjem tekstu MREŽA) kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava Zagreb:nositeljica i  10 partnerskih organizacija Centar za građanske inicijative Poreč, DELFIN Pakrac, DEŠA  Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, S.O.S. Virovitica, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije, Udruga “HERA” Križevci, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Udruga ZVONIMIR Knin, Ženska grupa “KORAK” Karlovac. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Svrha edukacije:

Edukacija je namijenjena svima koji se u obavljanju svog svakodnevnog posla susreću i/ili su na neki način povezani sa žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima i prekršajima, a imaju   dugogodišnje iskustvo u radu.  Njihovih iskustava i praktičan rad mogu poslužiti kao primjeri dobrih praksi.

 

Načelnik PU Požeško slavonske g-din Željko Grgić  pozdravio je  sve  nazočne, istaknuo važnost međusektorske suradnje i zajedničkih  edukacija te istaknuo da se nasilje ne smije tolerirati te da se počinitelji moraju kažnjavati. Žrtvi treba pristupati s puno pažnje i dati joj vremena da iskaže što joj se dogodilo. Problem i nadalje predstavljaju tamne brojke: broj prijava u odnosu na stvarane brojke. Istaknuo je važnost suradnje s OCD-ima i naveo primjer suradnje PU Požeško slavonske i OCD DELFIN kao vrlo uspješnim, dugogodišnja je i zajedno radimo u sustavu obrazovanja – srednje škole: preventivni programi vezani za problem trgovanja ljudima, ali i svih drugih oblika nasilja.

 

Marina Švagelj Jažić i Miren Špek su istaknuli važnost i potrebu međusektorske suradnje potkrepljujući to primjerima iz iskustava organizacija iz kojih dolaze. Govorili su o poteškoćama  i izazovima  ali i  benefitima.

Posebno su naglasili:

 • postojanje NPC-a i udruga/organizacija uključenih u MREŽU PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA: vaninstitucionalna pomoć i podrška.
 • pravo žrtve na podršku: čl 45. ZKP-a
 • podrška koju pružaju članice MREŽE se odnosi na informiranje o pravima, tehničke informacije, pravno i psihološko savjetovanje, prije svega emocionalnu pomoć i podršku koju pružaju educirani i motivirani volonteri/ke
 • pratnja na policiju, sud, ODO/ŽDO, centre za socijalnu skrb, druge institucije/ustanove prema potrebi
 • pratnja osobe od povjerenja na ročišta, na institucije i ustanove
 • pojedinačna procjena stanja žrtve
 • poseban način ispitivanja, isključenje javnosti i zaštita tajnosti osobnih podataka

 

Od izuzetne važnosti je da postoji kontinuitet i volja za suradnjom i  međusobnom podrškom kako sektorskom tako i međusektorskom.

Gđa dr. sc. Lana Peto Kujundžić nas je podsjetila da je sutkinja i izvan sudnice.

Djeca su posebno izložena i potrebna im je sva moguća pomoć i podrška. U sudskim postupcima su izloženija od odraslih osoba i zbog toga  imaju posebna prava:

– punomoćnika:pravo na advokata

– osigurati posebnu prostoriju za davanje iskaza/svjedočenje uz nazočnost stručnog suradnika /ce suda i/ili socijalnog pedagoga/pedagoginje iz centra za socijalnu skrb

– tajnost podataka

– isključenje javnosti

– savjetnika prije ispitivanja: stručni suradnik, uputiti dijete u Polikliniku za djecu ako je to moguće,  psihologu u OCD-eu

– osobu od povjerenja

– sva prava koja su za posebno procijenjene  žrtve

 

Procjena stanja žrtve je obaveza svih u sustavu, a  ako im je to problem na raspolaganju imaju OCD-e/udruge iz MREŽE koji su za to osposobljeni.

Žrtva u fazi istrage može doći do DO i tražiti tajnost podataka.

 

Gđa Maida Pamuković  naglasila  je kolika je važnost pojedinačne procjene žrtve, koliko to olakšava sam proces davanja iskaza i svjedočenja, odnosno ima utjecaja  na smanjenje traume žrtve i/ili svjedoka. Izuzetno je važno raditi na smanjenju  sekundarne traumatizacije i viktimizacije, zbog toga što  svatko od nas drugačije reagira na traumu i traumatsko iskustvo. Međusobno se razlikujemo po vrsti i i intenzitetu reakcije, a za to su odgovorne tri skupine činitelja:

 • osobine pojedinca
 • dimenzije traumatskog događaja
 • osobine socijalnog okruženja

Sve nas je upoznala s  ulogom službi i organizacija  za podršku žrtvama u postupku pojedinačne procjene žrtve.

 

Gđa Anamaria Drožđan nas je podsjetila  na DIREKTIVU 2012/29/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela  i pojedinačnu procjenu koja u obzir mora uzeti:

 • osobne značajke žrtve
 • vrstu ili prirodu kaznenog djela
 • okolnosti kaznenog djela

odnosno o praktičnim aspektima i ulozi OCD-a u pojedinačnoj procjeni žrtava.

Istaknula je ulogu OCD-a koji čine MREŽU,  s posebnim naglaskom na;

 • ostvarene suradnje: nadležna tijela, institucije i OCD-i
 • individualni pristup svakoj žrtvi
 • informiranost
 • dugotrajan i sveobuhvatni rad sa žrtvama
 • povjerenje žrtava, jednostavnost u pristupu
 • povećanje broja korisnika u protekle dvije i pol godine

 

Obje su istaknule važnost uključivanja OCD-a u rad sa žrtvama i svjedocima u pojedinačnu procjenu  žrtve koja se  radi u različitim fazama;

 • faza istrage,
 • prije dokaznog ročišta,
 • prije rasprave

i da se može napraviti više od jedne procjene. Upravo tu se vidi doprinos OCD-a/udruga uključenih u  MREŽU, nisu limitirani vremenom i žrtvi/svjedoku stoje na raspolaganju.

 

Iz diskusije:

Predsjednik Općinskog suda u Požegi gdin Damir Ronko je govorio o suradnju suda s OCD DELFIN i o smanjenju normi za sudce. Naglasio je da su odaci koje je predstavila gđa Pamuković  poticaj za bolji rad. Sudci/sutkinje  podatke  crpe iz policijskih spisa i važni su kod donošenja odluka.

 

Gđa Maida Pamuković je istaknula da je potrebo mijenjati zakon o novčanoj naknadi. Početkom godine EK je napravila evaluaciju DIREKTIVE i RH se nalazi pri vrhu. “Puno je napravljeno u ovih 10 godina, ali čeka nas još puno posla i ima prostora za poboljšanje“.

 

Policijski službenik Josip Komljenović je govorio o mjerama opreza, i da će biti svrhovite samo u slučajevima udaljavanja počinitelja.

Da bi sustav funkcionirao potrebno je raditi na edukacijama:

 • službenih osoba: policajci, državni odvjetnici, sudci
 • zajedno s OCD/udrugama
 • zajednički rad u školama
 • međusobno se podržavati

 

Gdin Goran Grgić ističe da govorimo o posljedicama. „Djecu ne učimo  ili nedovoljno učimo da nasilje nije prihvatljiv oblik ponašanja te  da nam je problem loša percepcija počinitelja. Tražimo opravdanje za postupke počinitelja, a zanemarujemo potrebe i prava žrtve“.

 

Anamaria Drožđan nas podsjeća da se pitamo: „Gdje je žrtva. Svima mora biti u fokusu.“

 

Bilješku sastavila

Mira Bilopavlović