Stop rodno uvjetovanom nasilju

Održan je partnerski sastanak u sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju”. Na sastanku smo razgovarali o projektnim aktivnostima i metodama rada koje će se koristiti u njihovoj provedbi. Nositelj projekta je Informativno pravni centar – IPC Sl. Brod ia partneri na projektu su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, S.O.S. Virovitica i OCD DELFIN.

Projekt financijski podržavaju Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP grantova.

Active Citizen Fund Hrvatska.

 

#acfcroatia#acfmaliprojekti

ZAUSTAVIMO RAT U UKRAJINI/SVIJETU

Brutalan napad   Ruske Federacije  na susjednu Ukrajinu je za svaku osudu međunarodne javnosti i svih nas koji se protivimo  bilo kakvoj vojnoj intervenciji na slobodnu i nezavisnu Ukrajinu.

Zahtijevamo  žurnu reakciju država, vlada i  svih nas koji tražimo hitno prekidanje svih vojnih operacija, dosljednu primjenu sankcija protiv Ruske federacije s posebnim naglaskom na istrage Međunarodnog kaznenog suda  o zločinima protiv civilnog stanovništva te stvaranje uvjeta za dostupnom humanitarnom pomoći u ratna područja.

Nasilnike trebamo zaustaviti, sami neće stati. Pokažimo solidarnost s narodom Ukrajine, ne dozvolimo da se ponovi povijest od prije 31 godine. Danas Ukrajina, a sutra ?

 

Članice i članovi OCD DELFIN

Stop rodno uvjetovanom nasilju

 

 

 

Naziv projekta: Stop rodno uvjetovanom nasilju.Nositelj projekta: Informativno pravni centar

Partneri:

– Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

– Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”

– S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i

Norveške u okviru EGP grantova

Kontakt osoba za više informacija: Nataša Kovačević, Mirela Jambrović, Nina Marjanović

Poveznice na relevantne internetske stranice: www.ipc.com.hr

 

Sažetak projekta:

U Hrvatskoj je nasilje u mladenačkim vezama problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Također, ne postoji uvriježena procedura identifikacije adolescenata/ica u nasilnim vezama niti seksualno zlostavljanih adolescenata/ica, te ne postoji sveobuhvatni sustav bilježenja podataka u slučajevima nasilja u partnerskim vezama mladih. Iako i mladići i djevojke doživljavaju nasilje u vezi, nasilje u adolescentskim vezama ipak nije rodno neutralan problem. U odnosu na rodnu dimenziju problema, mladići su skloniji odobravanju tradicionalnih i seksističkih stavova o rodnim ulogama u znatno većem opsegu, kao i stavova koji opravdavaju upotrebu nasilja u određenim situacijama, te su skloni neprepoznavanju određenih ponašanja kao nasilnih. Strah, sram, nedostatak osviještenosti, nepovjerenje i nedostatak relevantnih informacija i resursa su glavni razlozi zašto adolescenti/ce pretežno pokušavaju sami riješiti problem nasilja u vezama te se oslanjaju na vlastite kapacitete i vještine kako bi eventualno okončali nasilnu vezu i najčešće se ne odlučuju na prijavljivanje nasilja odraslim osobama ili traženje pomoći i savjeta izvan svoje vršnjačke skupine.

 

Predloženim projektom doprinijet ćemo vidljivosti problema rodno uvjetovanog nasilja te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama kroz različite aktivnosti koje uključuju rad sa studentima u 5 županija na području Slavonije – regije koja se u posljednjem desetljeću prepoznaje kroz obilježja depopulacije, nezaposlenosti i nerazvijenosti što dodatno doprinosi problemu ekonomske nesamostalnosti žena i porastu fenomena ekonomskog nasilja nad ženama od strane njihovih partnera.

 

Također, projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom pritisku.

 

 

Projekt “Edukacija, osnaživanje i suradnja- moja prilika za budućnost”

 

Započela provedba edukacija u programu  „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“

 OCD DELFIN u petak 29.10.2021. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta OBRIS, Požega započinje s edukacijama za korisnice programa „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“  u Požeško-slavonskoj županiji, osposobljavanje za gerontodomaćicu.

Nositeljica programa  Ženska soba – Centar za seksualna prava Zagreb,  nastavlja  s provedbom trogodišnjeg programa naziva „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“  u Požeško-slavonskoj županiji. Program se provodi u partnerstvu s  Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“,  Centrom za socijalnu skrb Požega, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Sl. Brod i  Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod.

Program je financijski podržan od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Program pruža inovativni model stručnog osposobljavanja žrtava nasilja u obitelji s ciljem reintegracije u život zajednice. Također je usmjeren i na jačanje kapaciteta i suradnje koordinatorica za žrtve nasilja u obitelji iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Programom će se osigurati unaprjeđenje sustava zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji kroz edukacije, informiranje i suradnju lokalnih aktera.

Opći cilj projekta je razvoj poticajnog okruženja za unaprjeđenje sustava zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz jačanje suradničkih odnosa svih ključnih aktera.

 

 

Projekt “Edukacija,osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost”

 

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

23.08.2021. OCD Delfin je održao partnerski sastanak za drugu godinu provedbe projekta. Sastanak je održan sa Centrom za socijalnu skrb Požega i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Požega.

Na sastanku je dogovoreno da u suradnji sa CZSS Požega i HZZ Požega pronađemo odgovarajuće polaznice za osposobljavanje za geronto – domaćicu. Naglasak je na žrtve obiteljskog nasilja, dugotrajno nezaposlene žene. Svrha projekta je osnaživanje i  osposobljavanje prvenstveno žena žrtava obiteljskog nasilja za tržište rada i i njihova aktivnost i uključivanje u društvenu zajednicu.

 

Intervizijski sastanak

 

 

 

 

U Bjelovaru je 04.08.2021. godine kao dio aktivnosti projekta „SIGURNA KUĆA- PODIZANJE KVALITETE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE I BORAVKA“ održan intervizijski sastanak partnerskih organizacija Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „IRIS“ Bjelovar, Udruga HERA Križevci, S.O.S –Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja, Virovitica  i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“.

Grad Bjelovar je nositelj projekta koji je financiran sredstvima ESF.

Razgovarale smo o predstojećim aktivnostima ali i problemima sa kojima se suočavamo, koji nisu uzrokovani našim propustima ili neodgovornošću, a vezani su uz pandemiju.