Bilješka sa sastanka ˝MEĐUSEKTORSKA SURADNJA˝ održanog 30.lipnja 2020. godine –Kurija Janković, Gradska vijećnica Pakrac u 10:00h.

Dana 30. lipnja 2020. godine,  Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac,  organizirao je i održao  sastanak u Gradskoj vijećnici Pakrac kao dio aktivnosti programa ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela˝.Cilj sastanka   je osnaživanje suradnje između Organizacije civilnog društva Delfin, Pakrac i  svih relevantnih lokalnih dionika lokalne zajednice.

Sastanku su prisustvovali predstavnica Grada Pakraca Marija Martinelli, predstavnica HZZ Pakrac Jasna Turuk Perić, predstavnice Udruge slijepih Pakrac-Lipik Vesna Latinski i Gordana Đurak, predstavnica Palijativnog tima LiPa –Lipik, predstavnica CZSS  Pakrac Marija Čar, predstavnik PU Požeško – slavonske Miro Miličević, načelnik PP Pakrac Robert Hrastić te predstavnice Centra za podršku i razvoj civilnog društva Pakrac, koordinatorica Mira Bilopavlović, vanjska suradnica dipl. pravnica Mirica Miljanić i voditeljica projekata u Centru za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac Mirsada Popović Damjanović. Predstavnik lokalnog glasila lipički Compas- Tomislav Ević.

Svoj izostanak  putem maila opravdale sutkinje : Mira Vrbica OS u Bjelovaru SS Pakrac Prekršajni odjel – ranije zakazane rasprave, Ranka Mikelić OS u Bjelovaru SS Garešnica Prekršajni odjel- korištenje G.O.

Sastanak  je moderirala voditeljica projekata u Centru za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac Mirsada Popović Damjanović.

Diskusiju je otvorila vanjska suradnica Mirica Miljanić govoreći o konkretnim primjerima iz prakse a u nastavku su  svi sudionici sastanka imali priliku reći koja su njihova iskustva kad se u toku obavljanja svakodnevnih  poslova susreću sa žrtvama. Zajednički zaključak svih dionika je važnost održavanja kontinuiteta  sastanaka  i dijeljenja informacija u lokalnoj razini.

Sastanak završio u 11:30h

U Pakracu, 30 lipnja 2020. godine,

Bilješku priredila

Voditeljica projekata Delfin Pakrac

Mirsada Popović Damjanović