NOVA ZNANJA – NOVE PRILIKE

Danas 09.juna 2020. godine održali smo podjelu obrazovno promotivnog paketa materijala polaznicima progama osposobljavanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova