Bilješka o održanoj javnoj akciji 05. rujna 2019.g u Požegi

05.rujna OCD ˝DELFIN˝ Pakrac ispred Općinskog suda u Požegi, održao je javnu akciju u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u vremenu od 10 – 12 sati.

 

Cilj javne akcije bio je upoznavanje građana/ki o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Požeško- slavonskoj županiji te upoznavanje o pravima i položaju žrtava kaznenih djela.

Na javnoj akciji sudjelovale su ispred OCD ˝DELFIN˝ Pakrac koordinatorica i volonterka  u projektu ˝Mreža˝– Mira Bilopavolović ,voditeljica projekata Mirsada Popović Damjanović i volonterka Ivana Bouček koje su  građanima/kama dijelile promotivne materijale programa.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske organizacije: DELFIN Pakrac, DEŠA Dubrovnik, HERA Križevci, IPC Slavonski Brod, Udruga ZvoniMir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac –KORAK, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

 

U Pakracu 06. rujna 2019

 

 

 

Voditeljica projekata                                                mp.                     Koordinatorica OCD ˝DELFIN˝

Mirsada Popović Damjanović                                                                  Mira Bilopavlović