Zapisnik s volonterskog/timskog sastanka održanog 27.03.2018. u 16h u OCD-a DELFIN PAKRAC

 

 

 

Sastanku su prisustvovali : Borka Vidaković- administratorica , Danijela Adžijević – diplomirana pravnica, volonterka, Darinka Miemdi – volonterka, Mira Bilopavlović koordinatorica OCD DELFIN,volonterka, Mirica Miljanić –diplomirana pravnica, vanjska stručna suradnica i Mirsada Popović Damjanović voditeljica projekta.

 

Lista sudionica u prilogu

Cilj sastanka operativni zadaci:

  • pratnja na sudovima,
  • postavljanje info pultova
  • dežurstva na sudovima.

 

Razmijenjena su iskustva s do sada odrađenih  pratnji na sudu i pohvaljen rad sutkinje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici.  Sudionici su aktivno sudjelovali, izrađeni su konkretni planovi održavanja predstojećih aktivnosti:  sastanci, pratnja na sudove  te dežurstva na info pultovima kada isti budu postavljeni.

Sastanak završio u 17:30