IZVJEŠTAJ SA SASTANKA ODRŽANOG 20.03. 2018.g. NA PREKRŠAJNOM SUDU U BJELOVARU STALNA SLUŽBA U PAKRACU

 

 

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN  održao je 20.03.2018.g. sastanak sa sutkinjom Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, gđom Mirom Vrbica,  u sklopu projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve/svjedoke kaznenih djela.

Sastanku su osim  sutkinje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Mire Vrbica, sudjelovale zapisničarka Brigita Kasner,  koordinatorica OCD DELFIN Mira Bilopavlović i volonterka,  Darinka Milemdi, volonerka i voditeljica projekta u OCD DELFIN Mirsada Popović Damjanović

 

Cilj sastanka:  predstaviti projekta i dogovoriti se  o danima  dežurstava na Prekršajnom sudu u Bjelovaru stalna služba u Pakracu,i dežurstvo u Stalnoj službi Daruvar u kojoj je ista sutkinja dežurna po godišnjem rasporedu poslova.

Predstavljena je   volonterka Darinka Milemdi  koje će  dolaziti na dežurstva  i kao pratnja na sud- prema unaprijed dogovorenom sa sutkinjom i/ili svjedokom/oštećenikom/žrtvom

Na  sastanku je dogovoreno sljedeće:

Sutkinja će izaći u susret upućivanjem žrtava/svjedoka na tel. i adresu OCD DELFIN.

Dežurstvo u Pakracu provodit će se svaki treći četvrtak u mjesecu s obzirom na teritorijalnu pokrivenost i nadležnost.

Dežurstvo u Daruvaru održat će se jednom, kvartalno u vrijeme dežurstva sutkinje Vrbice na istom sudu. Sutkinja će interno obavijestiti OCD DELFIN o svojim dežurstvima u stalnoj službi  Daruvar.

 

Pozitivno je prihvaćen nastavak projekta i dogovoren nastavak suradnje.