– Sastanak s nadležnim tijelima i institucijama Bilješka sa sastanka održanog u Centru za socijalnu skrb Bjelovar, 29.03.2018. godine

OCD DELFIN Pakrac i Udruga “HERA”  Križevci su 29. 03. 2018. godine organizirale sastanak u sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba  te partnerske organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin,  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreć,  S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.

Na sastanku su sudjelovali/e: ravnateljica CZSS Bjelovar Kristina Novalić, Iskrica  Strčić, socijalna radnica, Jasna Barić, psihologinja, i Ivana Mihotić, psihologinja iz Udruge “Iris” Bjelovar, skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, Ljiljana Malčić, socijalna radnica  iz CZSS Bjelovar, Podružnica Obiteljski Centar, Abel Car i Monika Zorić služba kriminalističke policije PU Bjelovarsko-bilogorske, Mirsada Popović Damjanović, voditeljica projekta iz OCD DELFINA Pakrac, Mirica Miljanić, pravnica, vanjska suradnica u OCD DELDIN Pakrac, Mirjana Bilopavlović i Marina Vulinović volonterke OCD DELFIN Pakrac, te  Tea Milinović, volonterka “HERE” Križevci i voditeljica projekta Marina Švagelj Jažić iz “HERE” Križevci.

 

– Na početku svima se obratila i zahvalila na pozivu i inicijativi za sastanak Kristina Novalić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Bjelovar.

 

– Mirjana Bilopavlović nastavila je i predstavila partnerski projekt 12 udruga/OCD-a  “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”  koji pokriva 13 županije u kojima ne djeluju odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, te je govorila  o ranijem iskustvu rada sa žrtvama i svjedocima, odnosno  o radu na ovom projektu ilustrirajući to sa primjerima dobe prakse i sa onima malo manje dobrima.

 

Također su predstavljeni volonteri/ke. Sve volonterke i volonteri su prošli edukaciju, imaju identifikacijske  iskaznice  i u travnju započinju dežurstva   na info pultovima, te se nastavlja pružanje podrške, informiranja, pružanja  praktičnih informacija, pravne i psihosocijalne podrške, pratnje na sudove i institucije u vidu osobe od povjerenja.

 

Udruga HERA ima dežurstva/info pultove na Općinskom sudu Koprivnica srijedom,  Županijskom/Općinskom sudu Bjelovar četvrtkom, dežurstva na Prekršajnom sudu Bjelovar dogovaraju se krajem tjedna za idući tjedan, dežurstva na Prekršajnom sudu Bjelovar stalna služba Križevci dogovaraju se  u suradnji sa sucem koji dolazi u Križevce utorkom i srijedom.

OCD DELFIN ima dežurstva/info pultove na Općinskom sudu i Prekršajnom sudu u Požegi – prvi utorak u mjesecu,  prekršajnom sudu u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici, Daruvaru i Grubišnom Polju – kvartalno 1 x, u  Pakracu – svaki treći četvrtak u mjesecu.

Iskrica Strčić iz udruge IRIS pitala je da li mogu svoje korisnice upućivati na HERU, što je potvrđeno, podijeljeni su i info materijali HERE i DELFINA, isto tako kad dođu materijali o programu dostaviti ćemo iste Centru i policiji, a biti će dostupni  na info pultovima  pri sudovima.

Gđa Monika Zorić, djelatnica PU Bjelovarsko bilogorske, Služba kriminalističke policije- maloljetnička delikvencija i voditeljica Županijskog tima za prevenciju nasilja je istaknula problem posebnog skrbnika u slučajevima kada je dijete žrtva kaznenog djela – najčešće se i ne pojavljuje na sudu, daje pismenu preporuku što po njoj nije dobro. Gđa Monika Zorić također vodi i Međuresorni županijski tim pa je ovom prilikom pozvala na suradnju.

Marina Švagelj Jažić je istaknula kako je u sklopu projekta predviđena tematska sjednica sa Međuresornim županijskim timovima za prevenciju nasilja na ženama i nasilja u obitelji te da će se svakako obratiti za suradnju kako bi dogovorile temu sjednice na koju bi se pozvale i predstavnice Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.

Gdin Abel Car, PU Bjelovarsko bilogorska , voditelj Odsjeka za obradu kriminaliteta u Službi kriminalističke policije je napomenuo da u PU Bjelovarsko bilogorskoj znaju za provedbu projekta i da policijski službenici daju informaciju o udrugama/ocd-ima koji pružaju podršku žrtvama i svjedocima.

Marina Vulinović, volonterka OCD DELFIN  je spomenula da ne radimo  samo sa žrtvama/svjedocima/oštećenicima  obiteljskog  nasilja, nego i drugim kaznenim djelima. Također i sa svim žrtvama bez obzira na spol.

 

Sažetak:

  • brojevi OCD DELFIN i Udruge “HERA” uručivati će se žrtvama kaznenih djela uz obavijesti o pravima žrtve