Najava događaja – trening u Lipiku

U sklopu EU/IPA projekta SIGURNO MJESTO od 25. do 26. listopada 2013. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik održati će se trening ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U SUZBIJANJU NASILJA NAAD ŽENAMA – USPOSTAVLJANJE MEĐUSEKTORSKE SURADNJE za predstavnice/ke udruga, OCDa, ustanova i institucija s područja PSŽ i BBŽ. Nositeljica projekta je ŽENSKA SOBA Zagreb, a partnerske organizacije su: Centar za žene ADELA Sisak, SOS Virovitica i DELFIN Pakrac. Na treningu ćemo se baviti unapređenjem  znanja i suradnji u cilju kvalitetnijeg pružanja pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja te upoznavanja sa izmjenamai dopunama Kaznenog zakona RH.

Leave a Reply