Seminar u Zagrebu

Od 15. do 17. listopada 2013. u Zagrebu je održan seminar o ODGOVORNOSTIMA, PROCEDURAMA, MJERAMA I MOGUĆNOSTIMA ZA Ocd koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja protiv žena, kao dio projektnih aktivnosti prekograničnog projekta UDRUŽENIM NAPORIMA – KA NOVIM EUROPSKIM STANDARDIMA U ZAŠTITI ŽENA OD RODNO  UTEMELJENOG NASILJA. Seminar je bio prilika da od stručnjakinja dobijemo informacije o: mjerama aktivne politike zapošljavanja. prezentatorica LJILJANA ŠPOLJARIĆ, HZZ – područni ured Zagreb. KONVENCIJA VIJEĆA EUROPE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – Istanbulska konvencija, prezentatorica prof. Dr. Sc. ZLATA ĐURĐEVIĆ Pravni fakultet Zagreb.

O nadležnostima području aktivnosti i postupanju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova informirala nas je VIŠNJA LJUBIČIĆ dip. iur, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. O korištenju EU i drugih fondova u regionalnom i drugom razvoju – mogućnosti za OCD iz područja ženskih i ljudskih prava te radu kroz primjere informirala nas je NIKOLINA LETIĆ, Razbor d.o.o.

Seminar je bio prilika da prođemo kroz održane aktivnosti i radimo na planiranju sljedećih. Osim toga prezentirani su materijali za kampanju: TV i radio spot, letak, web stranica te definirane Guerrilla akcije.

P1010622 P1010630P1010632

Leave a Reply