Terenska posjeta Ministarstva pravosuđa i uprave RH

Maida Pamuković, voditeljica Odjela pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, Uprava za kazneno pravo, Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, Odjel za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju bila je u terenskoj posjeti OCD DELFIN.

Svrha posjete je utvrditi provode li se programske aktivnosti i financijska sredstva troše u skladu sa zadanim programom „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Razgovarale smo o predstojećim aktivnostima Mreže te pripremi novog trogodišnjeg ciklusa provedbe programa.