Bilješka o obavljenoj terenskoj posjeti 04.kolovoza 2020.godine u 10h, Braće Radića 13, OCD DELFIN Pakrac

 

Dana 04.kolovoza 2020. godine sukladno planiranim aktivnostima u trećoj godini programa ˝MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDKE KAZNENIH DJELA˝ (u nastavku ˝MREŽA˝) posjetila nas je gđa. Nikica Hamer Vidmar Voditeljica službe- Uprava za kazneno pravo, Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima, Služba za podršku žrtvama i svjedocima.

Gđa: Hamer Vidmar  otvorila je sastanak ističući kako sve  organizacije u ˝MREŽI˝  imaju isti problem: Kako zaintrigirati volontere u malim JLS da se uključe u volontiranje, navodeći dobre primjere prakse Grada Zagreba gdje se  studenti treće godine prava,  koji već posjeduju bazična znanja  aktivno uključuju u volonterski rad koji im predstavlja dragocjeno iskustvo.

Koordinatorica OCD DELFIN gđa Mira Bilopavlović govorila je o volonterima OCD DELFIN spomenuvši one u mirovini koji  se zbog Covid – 19 ne osjećaju sigurno i sukladno preporukama izbjegavaju veća okupljanja, ostatak volonterki koje su u radnom odnosu  nisu u mogućnosti sudjelovati na dežurstvima i pratnjama zbog radnog odnosa, pa se njihove usluge po potrebi i dogovoru koriste u poslijepodnevnim satima.

U nastavku programa ˝MREŽE˝, Hamer Vidmar  preporučila je suradnju s PP timovima i važnosti sudjelovanja Organizacija koje pružaju pomoć/podršku na takvim sastancima. Pojasnila je i hijerarhijsku ulogu Županijskih timova koji su zamišljeni kao koordinacijsko tijelo.

Kroz razgovore o konkretnim slučajevima Hamer Vidmar  je spomenula slabu iskorištenost usluga psihologinja ¨MREŽE˝ ukazavši na austrijski model gdje ˝žrtve˝ imaju određena prava i mogućnosti uz pristanak da će sudjelovati u psihosocijalnom tretmanu,ukazala je i kako  samo dugotrajna psihoterapija može mijenjati obrazac ponašanja žrtve. Hamer Vidmar je najavila i potrebu konkretne Nacionalne strategije procjene rizika od policije, gdje bi se napravila detektiranja i selektiranja obitelji kao  nerizičnih, srednje rizičnih i visokorizičnih. Ukazala je i kako je jako malo KD djela koja su  uz obiteljsko nasilje kvalificirana kao Zločin iz mržnje i da treba stalno ukazivati na manjkavost sustava. U svrhu zadovoljstva i iskustva korisnika radom OCD DELFIN i ostalih organizacija članica ˝MREŽE˝ predložila je ujednačenu anketu na web sranicama navedenih organizacija.

Gđa Hamer Vidmar  u nastavku je pregledala je interne obrasce evidencije korisnika/ca, kao i internu tablicu.

 

Terenska posjeta počela je u 10h a završila u 15h .

 

U Pakracu 06. kolovoza 2020godine,

 

Bilješku sastavila:

Voditeljica projekata u OCD DELFIN

Mirsada Popović Damjanović