6. Volonterski kamp Pakrac 04. – 08.07.2018.

Projekt: Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija za učinkovit menadžment volontera

 

 

VOLONTERIZAM   U ZAJEDNICI: IZGRADNJA MIRA I PREVENCIJA NASILJA

 

Slijedeći tradiciju Volonterskog kampa Pakrac 1993. 1998. OCD DELFIN i MIRAMIDA CENTAR Grožnjan/Buje  su i ove godine organizirale  Volonterski kamp Pakrac. Važno nam je bilo osigurati kontinuitet rada  u izgradnji mira u  zajednici koja je prije i  tijekom Domovinskog rata po mnogo čemu bila specifična:

  • Prvi napad, u ožujku 1991. na policijsku stanicu u Pakracu.
  • Marš za mir: kolovoz 1991. koju su pokrenuli mladi Pakraca (Pakraca Lipika su u to vrijeme bili jedan grad) u kojem je sudjelovalo nekoliko tisuća ljudi, skupljeno preko 8000 potpisa koji su predani ondašnjim predstavnicima grada Pakraca.
  • prvi oslobođeni grad, Lipik, prosinac 1991.
  • UNPA zona: područje koje su nadgledale snage UN: „21. veljače 1992. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju 743 o slanju zaštitnih snaga na područje bivše Jugoslavije zahvaćeno ratom. a donesen je na temelju mirovnog plana međunarodnog posrednika za bivšu Jugoslaviju Cyrusa Vancea. Zamisao Vanceovog plana je da  mirovne snage Ujedinjenih naroda (UNPROFOR) dođu na prostor Hrvatske i stvore zone pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA –United Nations Protected Areas, odnosno PZUN –područja pod zaštitom Ujedinjenih Naroda) potrebne posebne mjere u prijelaznom razdoblju da bi se osigurao trajan prekid vatre. To su područja gdje je napetost među grupama stanovništva dovela do oružanih sukoba i bila su  tri UNPA područja: istočna Slavonija, zapadna Slavonija i Krajina na kojima su ustanovljena su i četiri UNPA sektora:

Sektor E –Istok (Istočna Slavonija s Baranjom i zapadnim Srijemom)

Sektor N –Sjever (sjeverni dio područja Krajine pod zaštitom UN-a, tj. Banija i        Kordun)

Sektor S –jug (južni dio područja Krajine pod zaštitom UN-a tj Istočna Lika i           Sjeverna Dalmacija.

 

U suradnji s Anti ratnom kampanjom Hrvatske i veliku zaslugu Wam Kata mirovnjačkog aktivista iz Nizozemske,  1993. godine pokrenut je Volonterski kamp Pakrac, koji je završio 1998. godine koji je doprinio stvaranju drugačijeg pogleda na rat kroz zajednički rad lokalnih ljudi i volontera na čišćenju srušenih kuća, druženja i učenja o miru kroz poštovanje „onih drugih“, staranju socijalnih veza i uspostave povjerenja.

Prema UN najbolji mirovni program u svijetu koji su oni ikada proveli, koji je doprinio stabilizaciji stanja na širem  području bivše općine Pakrac.

  • Prve mirovne edukacije na području zahvaćenom ratu: MIRAMIDA, od 1995. godine: izgradnja mira kroz otvaranje dijaloga – međuetničkog dijaloga i nenasilne transformacije sukoba, s posebnim naglaskom na pomaganje u obnovi pokidanih socijalni i društvenih veza i rad volontera u lokalnoj zajednici- čišćenje ruševina, rad na obnovi kuća  i druženja sa ljudima koji su živjeli u neljudskim uvjetima kao i volonteri koji su plaćali dolazak i „smještaj“ u Pakracu.

 

Iskustva izgradnje mira iz Pakraca preslikana su i na BiH: Gornji Vakuf i Uskopje, ali i neka druga mjesta na prostoru ex Jugoslavije gdje je došlo do međuetničkih  sukoba.

Osim u ex Jugoslaviji iskustva su prenesena i na sukob u Ukrajini.

 

Ovogodišnji Kamp je financiran sredstvima EU- ESF i dio je partnerskog projekta: „UNAPREĐENJE KAPACITETA ŽENSKIH ORGANIZACIJA ZA UČINKOVIT MENADŽMENT VOLONTERA, nositeljice SOS RIJEKA – CENTAR ZA NENASILJE I LJUDSKA PRAVA  i partnerskih organizacija Centar za žene žrtve rata „ROSA“ Zagreb, Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac i Udruga žena „NIT“ Korenica.

Sudionici/ce Kampa su bili/e volonteri/ke i aktivisti/ce iz Rijeke, Korenice, Zagreba, Požege, Skoplja, Berlina, Buja, Ouklanda (SAD- Kalifornija), Nizozemske, Brna-Češke, Pakraca i Lipika.

Dio Kampa je i javni događaj, a ove godine su bila dva:

  • otkrivanje spomen ploče 05. 07. 2018. godine poginulom volonteru Ursu Weberu iz Švicarske koji je poginuo 1995. radeći na socijalnoj obnovi i obnovi u Pakracu i Lipiku. Grad Pakrac je organizirao svečanost na kojoj je pročitano pismo gdina Webera- oca, koji je bio spriječen doći u Pakrac
  • okrugli stol koji je održan 05. 07. 2018 u vijećnici grada Pakraca na kojem je sudjelovalo 30-setak aktivistica/ta, „starih“ volontera, članica partnerskih organizacija, predstavnika/ca institucija i ustanova iz Požege, Pakraca, Bjelovara i Lipika.

Kroz različite sesije na Kampu  smo radili na razmijeni iskustava volontera/ki na temu zaštite ljudskih prava s naglaskom na raznolikost identiteta u zajednici, potrebi komuniciranja i međusobnog uvažavanja, kulturi mira i nenasilja, radu na prepoznavanju i smanjenju nasilja, nasilja nad ženama  aktivizmu za dobrobit zajednice, ulozi pojedinca/ki u zajednici i važnosti volonterskog rada. Na ovogodišnjem Kampu su izostali radovi u lokalnoj zajednici i to iz dva razloga: Kamp je trajao kraće nego inače: 4 dana, a prijašnji 7-8 dana i zbog malog interesa za jednodnevni rad u lokalnoj zajednici.  Važno je istaknuti da je Kamp bez obzira na to  pridonio razmjeni iskustava i znanja među  volonterima, promociji volonterstva i poticanju na društveni aktivizam, odnosno informiranju javnosti o mogućnosti volontiranja. Posebnost se ogleda i u činjenici da smo ove godine na Kampu imali i žensku dimenziju: razgovarali o ulozi žena u ratu i poslijeratnoj obnovi, stradavanjima žena prije za vrijeme i nakon rata u područjima gdje su bili sukobi/rat kao i različitim oblicima nasilja koje su žene pretrpjele i preživjele od 90-setih do danas. Sudionice i sudionici su imali priliku čuti o Ženskom sudu, ali i o tranzicijskoj pravdi.