Bilješka sa okruglog stola održanog 15.lipnja 2018 u Bjelovaru u prostoru CZSS Bjelovar, Podružnica Obiteljski scentar, Masarykova 8, Bjelovar

 

Udruga  “ HERA” Križevci –za zaštitu i promicanje ljudskih prava I  Centar za podršku i razvoj civilnog društva “ DELFIN”  Pakrac u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar održali su okrugli stol u  sklopu partnerskog programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provede Ženska soba, nositeljica Mreže   te partnerske organizacije, OCD DELFIN Pakrac, HERA” Križevci DEŠA Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin,  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Centar za građanske inicijative Poreč,  S.O.S. Virovitica -savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Ženska grupa “KORAK “, Karlovac SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Na okruglom stolu su sudjelovale/sudjelovali  predstavnica Ministarstva pravosuđa RH,  Nikica Hamer Vidmar   Uprava za kazneno pravo, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, voditeljica službe, predstavnica  Općinskog suda u Bjelovaru,  predsjednica Prekršajnog suda u Bjelovaru, predstavnik pravosudne policije, predstavnici PU Bjelovarsko Bilogorske, predstavnice Udruge Iris.

U uvodnom djelu sve prisutne su  pozdravile Marina Švagelj Jažić, Mira Bilopavlović ispred Udruga i predstavnica Ministarstva pravosuđa Nikica Hamer Vidmar.

Predstavnica Udruge “ HERA”Marina Švagelj Jažić prisutnima je kroz prezentaciju predstavila aktivnosti  koje su do sada odrađene i koje predstoje kako bi kroz trogodišnji  kontinuirani rad što bolje senzibilizirali  javnost. Prikazala je i konkretne  statističke podatke odrađenih savjetovanja i pratnji na sud u minulom periodu.

Ispred OCD ” DELFIN” Mira Bilopavlović je isto tako obavijestila o dosadašnjim rezultatima provedbe programa: broju korisnika, obavljenim savjetovanjima i pratnjama na sudovima. Pohvalila je predstavnice Ministarstva pravosuđa i predstavnike pojedinih institucija s kojima je ostvarena dobra suradnja što je vidljivo kroz dosadašnje rezultate.

Nikica Hamer Vidmar  predstavnica Ministarstva pozvala je institucije da daju podršku  organizacijama  civilnog društva  kao potencijalnim  partnerima  i koriste njihove ekspertize Istakla je važnost prosljeđivanja informacije formalnim i neformalnim kontaktima, što bi omogućilo  da žrtve  samoinicijativno traže pomoć.

Marina Švagelj Jažić Udruga “ HERA”  otvorila je diskusiju i postavila  predstavnicima konkretna pitanja: kako još organizacije civilnog društva  mogu biti od koristi institucijama

Predstavnica PU Bjelovarsko Bilogorske iskazala je potrebu za postavljanjem info pultova u policijskim postajama, jer žrtva se po službenoj dužnosti obrađuje u policiji i policajci su ti  koji im  ukazuju/ daju informaciju o mogućnosti dobivanja podrške i pomoći   od  organizacija civilnog društva. Uručenje letka bi dodatno otvorilo mogućnost da žrtva lakše shvati ulogu organizacija civilnog društva u procesu pružanja pomoći i podrške.

Marina Švagelj Jažić  je podijelila ranije iskustvo:  sprovođenja edukacije policijskim službenicama i istakla  to kao primjer dobre prakse. Međutim ovim programom takve aktivnosti nisu predviđene i mogle  bi biti  planirane u slijedećoj godini..

Nikica Hamer  Vidmar,  objasnila je svima da  ima prostora za angažman svih te da nema potrebe da jedni  o drugima  razmišljaju  kao o konkurenciji već  je potrebno objediniti suradnju kako bi se što bolje zaštitile potrebe  korisnika.

Organizacije su najavile provođenje javne kampanje,  a prisutni su pozvani da istu podrže u skladu sa svojim mogućnostima.

 

Zapisnik sastavila

Mirsada Popović Damjanović

Voditeljica programa, OCD  DELFIN Pakrac