Bilješka s partnerskog i intervizijskog sastanka održanog 05.06.2018. u Zagrebu u sklopu projekta Ministarstva pravosuđa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

 

 

 

Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica programa  ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke  kaznenih djela” organizirala je partnerski i intervizijski sastanak 05.06.2018.  na kojem  su sudjelovale predstavnice Ministarstva pravosuđa: Nikica Hamer Vidmar i Maida Pamuković zaposlenice/i i volonterke/i svih 10 organizacija s kojima se program provodi u partnerstvu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”, Pakrac, DEŠA – Dubrovnik, Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Informativno pravni centar Slavonski Brod; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje i Udruga ZvoniMir, Knin.

 

Svrha sastanka:

Priprema polugodišnjeg izvještaja,

Pregled narednih aktivnosti

Intervizija

Razgovor o dosadašnjem tijeku provedbe: primjer dobre prakse, poteškoće i kako ih rješiti

Moderatorice: dr.sc. Maja Mamula osnivačica i koordinatorica „Ženske sobe – Centra za seksualna prava i Anamarija Drožđan-Kranjčec, dipl.iur.,  Ženska soba- Centar za seksualna prava, Zagreb

 

Partnerski sastanak koordinirala je  Anamarija Drožđan-Kranjčec. Detaljno je s predstavnicama/cima partnerskih organizacija  prošla  kroz  predstojeću kampanju s posebnim osvrtom na komentare koje su partnerske organizacije imale za poslani vizual.  Svi komentari su prihvaćeni i napravljen je novi vizual  oko kojeg   smo se  složili, iako je konzervativnijeg izgleda u odnosu na prethodni.  Razgovarali smo o vidljivosti kampanje kroz web stranice, radio jinglove koji će se  emitirani tri dana prije same javne akcije.

Kako ulazimo u sezonu godišnjih odmora zatražila je  sve organizacije dostavu potrebnih dokumenata na vrijeme  kako bi  Ženska soba napravila šestomjesečni  izvještaj u zadanim rokovima. Spomenula je i praćenje troškova te planiranje prenamjene sredstava na vrijeme. Dogovorena je stalna komunikacija kako između nositeljice programa i partnerskih organizacija, tako i između samih partnerskih organizacija i predstavnicama MP, kao i preko mailing liste.

Intervizijski sastanak koordinirala je Maja Mamula,  s prisutnima je odradila vježbu: komunikacije – aktivnog slušanja; koliko se međusobno poznamo te  kako se osjećamo sigurno i manje sigurno prilikom  dijeljenja informacija s osobama s kojima rijetko imamo priliku komunicirati.

Svi predstavnici organizacija su  imali mogućnost svako ponaosob izložiti mišljenje  o dosadašnjoj provedbi programa, odgovarajući na pitanja: Što je dobro? Što bi voljeli da je drugačije? Što bi mogli poboljšati?

Sastanku su se priključile  i predstavnice Ministarstva pravosuđa: Nikica Hamer Vidmar i Maida Pamuković,

Nikica Hamer Vidmar je pozvala sve da  podjele informacije vezane za praktične stvari: kako teče suradnja sa sudovima, državnim odvjetništvima, policijom, ostalim relevantnim institucijama te  kakva je suradnja unutar Mreže.

Sastanak je za  bio vrlo koristan s tim da bi bilo bolje da smo imali malo više vremena  na raspolaganju. Ovo je bila prilika da uživo  iznesemo  svoja iskustva. Složili smo se da su  pred svima veliki izazovi, ali i izrazili spremnost  da ćemo se s njima moći i nositi kao Mreža i kao partnerske organizacije.