Partnerski i intervizijski sastanak 05.06.2018

 

 

 

0.5.06. 2018 OCD ” DELFIN ” je sudjelovao na parternskom i i intervizijskom sastanku u Zagrebu koji je organizirala Ženska soba u sklopu projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Sastanku su se pridružile i predstavnice Ministarstva pravosuđa: Nikica Hamer Vidmar i Maida Pamuković.

  • Svrha sastanka:
  • – priprema polugodišnjeg izvještaja
  • – pregled narednih aktivnosti
  • -intervizija
  • -razgovor o dosadašnjem tijeku provedbe: primjer dobre prakse, poteškoće