Na poziv Fondacije LARA iz Bijeljine, članice mreže PETRA, sudjelovale na regionalnoj konferenciji:SPREČAVANJE TRGOVANJA LJUDIMA-DOBRE PRAKSE I IZAZOVI, koja je održana u Sarajevu 15-16-2018.

Nakon četiri godine ponovo smo se našli i razgovarali o probemima i izazovima koji su pred nama.