Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju

Održan partnerski sastanak u Slavonskom brodu – završna  aktivnost 1. godine trogodišnjeg projekta “Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju” kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku