VAŽNO!!!!

Obavještavamo vas da se netko lažno predstavlja kao volonterka OCD DELFIN koja pruža pomoć i podršku žrtvama i svjedocima na području Požeško-slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županije! Molimo vas da obavijestite nas ili najbližu policijsku postaju!

Javna akcija

Danas smo u Pakracu održali javnu akciju u sklopu projekta “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.” koji provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf.

Javna akcija je provedena u organizaciji volonterki/a te organizacije članice Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, OCD DELFIN – Centar za podršku i razvoj civilnog društva IZ Pakraca.

Provedba javne akcije organizirana je na tržni dan te je na taj način osigurano širenje informacija o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, odnosno o radu Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Volonterke/i su zajedno sa članicama partnerske organizacije dijelili letke i brošure koje sadrže podatke o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela, radu MREŽE ali i same partnerske organizacije, OCD DELFINA.

Podršku na javnoj akciji su nam pružili i djelatnici PU požeško – slavonske županije kao i PP Pakrac.