Pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta

VIZIJE – VolonterI  Za rodItelJe i djEcu
u Hotel Osijek, dvorana Lipa*, Šamačka 4, Osijek
u utorak, 1. ožujka 2016., 11.00 –15.00 sati

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta i publikacija „Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima“ autorica Ninoslave Pećnik, Ivane Dobrotić i Jelene Baran. U panelu ćemo razgovarati s predstavnicima udruga, Grada Osijeka, institucija i akademske zajednice na temu Socijalne usluge za roditelje – moguća unapređenja i primjeri dobre prakse.

Na poveznici je program konferencije. Više informacija o događanju na vizije@roda.hr ili telefonom na broj 091/22 77 232.
Prostor hotela i dvorane prilagođen je osobama s invaliditetom. 

Prijave su moguće telefonom, e-mailom ili putem on-line obrasca najkasnije do 26. veljače 2016.

Prijavite se za sudjelovanje na konferenciji
PROGRAM KONFERENCIJE

10.30 – 11.00   Registracija
11.00 – 11.15   Uvodna riječ
11.15 – 11.30    Branka Mrzić Jagatić, Roditelji u akciji – Roda – Predstavljanje rezultata projekta
11.30 – 11.50    Ivana Dobrotić, docentica, Katedra za socijalnu politiku pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Dobre prakse socijalnih usluga u EU
11.50 – 12.20    Ninoslava Pećnik, redovita profesorica, Katedra za psihologiju pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Istraživanje s roditeljima i pružateljima usluga – rezultati
12.20 – 12.40   PAUZA ZA KAVU
12.40 – 12.50   Ružica Pandža, predstojnica Podružnice Obiteljski centar Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar – Mobilni timovi u projektu Vizije
12.50 – 13.00    Jelena Kolesarić, SOS Virovitica –  Znanjem do promjena – Jačanje udruga za pružanje socijalnih usluga
13.00 – 13.10   Marina Mišanović, OGI Osijek – AHA- Ad Hoc Asistencija obiteljima
13.10 – 13.45   PANEL – Socijalne usluge za roditelje – moguća unapređenja
i primjeri dobre prakse

Romano Kristić, pročelnik Upravnog odjela  za socijalnu skrb i zdravstvo  grada Osijeka
Anita Savić, viša stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje i rehabilitaciju u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Požegi
Ninoslava Pećnik, redovita profesorica, Katedra za psihologiju pri Studijskom centru socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Ružica Pandža, predstojnica Podružnice Obiteljski centar Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar
Jelena Kolesarić, SOS Virovitica
Jelena Kamenko, Volonterski centar Osijek
13.45 – 15.00    Ručak za sudionike/ce
Prostor hotela i dvorane prilagođen je osobama s invaliditetom. 

Troškovi puta i noćenja za sudionike/ce:
Za sudionike/ce koji dolaze izvan Osijeka osiguran je trošak puta u visini iznosa povratne autobusne karte od mjesta boravka do Osijeka bez obzira na prijevozno sredstvo. Troškovi puta isplatit će se temeljem ispunjenog i pravovremeno dostavljenog putnog naloga te valjane putne karte ili drugog računa kojim se dokazuje putovanje. Za sudionike/ce kojima je potrebno noćenje osigurana su sredstva za noćenje s doručkom u visini od 50 eura prema tečaju INFOREURO na dan obračuna: Sredstva će biti isplaćena temeljem hotelskog računa koji glasi na ime sudionika/ce.  Sredstva za podmirenje putnih troškova i noćenja ograničena su, a prednost će se dati prijavama prema redoslijedu pristizanja.
Prijavite se za sudjelovanje na konferenciji
RODA provodi projekt VIZIJE u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek, Centrom za socijalnu skrb Virovitica, Centrom za socijalnu skrb Vukovar, Organizacijom za građanske inicijative – OGI, Osijek, te organizacijom S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica. Ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura. Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala (IPA4.1.5.2.3.01.c02), u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije” u iznosu od 108.231,41 eura. Provedbena tijela su Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge RODA.

Leave a Reply