ODRŽAN TRENING U SKLOPU PROJEKTA: “ZAŠTO SAMO PROMATRAMO? PREVENCIJA ELEKTRONIČKOG NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

Od 15 do 17 Lipnja 2014. godine u prostorima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku održaje je trening u sklopu projekta. Na treningu je sudjelovalo 13 učenika/ca iz Srednje škole Pakrac, Ekonomske i turističke škole Daruvar, Gimanzije i Obrtničke škole u Požegi. Na treningu smo upozali učenike/ce s opasnostima elektroničkog i rodno uvjetovanog nasilja. Učenice-ci su radili na tekstualnom i vizualnom dizajnu brošure koja će biti objavljena u elektroničkom i tiskanom izdanju.

P1020331 P1020335 P1020349 P1020348

Leave a Reply