Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost

Održali smo partnerski sastanak u sklopu programa “Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost”. Trajanje programa je 3 godine a ovo je i ujedno 3. godina provedbe programa na kojoj je naglasak na Brodsko-posavsku županiju. Nositeljica programa  je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a partneri na programu su HZZ, OCD DELFIN Pakrac, CZSS Požega te CZSS Sl. Brod.

Program financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.