“Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka”.

U sklopu projekta “Sigurna kuća” sudjelovali smo na konferenciji za novinare održanoj u Bjelovaru 14.04.2022.