Okrugli stol ” Zaštita prava civilnih žrtava rata uključujući žrtve seksualnog nasilja”

U suradnji sa Centar za žene ROSA 13. travnja 2022 godine Udruga za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, organizirao je okrugli stol na temu žaštita prava žrtava rata uključujući žrtve seksualnog nasilja.

Cilj okruglog stola bio je informirati lokalnu zajednicu o sadržaju zakona relevantnih za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata koji su propisani Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu te zakonom o pravima civilnih stradalnika Domovinskog rata.