Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost

 

EDUKACIJA, OSNAŽIVANJE I SURADNJA – MOJA PRILIKA ZA BUDUĆNOST

Bilješka sa sastanka međusektorske suradnje održanog 02. ožujka 2021. godine CZSS u Slavonskom Brodu

 

U okviru programa Edukacija, osnaživanje i suradnja, dana 02. ožujka 2021. godine održan je međuresorni sastanak. Na sastanku je sudjelovalo 8  osoba, predstavnici HZZ – a, Slavonski Brod, CZSS – Slavonski Brod koji je ujedno bio i domaćin sastanka, predstavnice Centra za podršku i razvoj Civilnog društva Delfin iz Pakraca, te volonterka na projektima u OCD Delfin.

Nakon predstavljanja, sastanak je vodila  Mirsada Popović Damjanović izvoditeljica aktivnosti na projektu.

Partnerima/cama su predstavljeni rezultati prve godine provedbe programa na području Brodsko-posavske Županije te pregled aktivnosti od samog početka provedbe programa.

Izvoditeljica aktivnosti je pohvalila suradnju za vrijeme provedbe aktivnosti od  pomoći s pronalaskom korisnica do osiguravanja prostora koji je CZSS Slavonski Brod omogućio kao i brige za sigurnost i zdravlje korisnica u vrijeme kada se svi suočavamo s pandemijom Korona virusa.

Predstavnicima HZZ-a Slavonski Brod izvoditeljica aktivnosti uputila je nekoliko pitanja.

Kakve su trenutno potrebe na tržištu rada?

Koliko osposobljavanje za Geronto domaćicu otvara mogućnost zapošljavanja?

Koje mjere HZZ provodi kako bi se osposobljene polaznice žrtve nasilja u obitelji zaposlile?

Na pitanja je odgovorio: Dinko Glad dipl. pravnik, HZZ-a Slavonski Brod zaposlen na provedbi i programima osposobljavanja nezaposlenih osoba.

  • Trenutno najtraženija zanimanja na području Brodsko-posavske Županije su zanimanja iz Uslužnih djelatnosti.
  • Situacija je takva da na prostoru Brodsko-posavske županije uglavnom živi starije stanovništvo, tako da je Geronto domaćica traženo zanimanje. Projekt ˝Zaželi˝, je pokazao da potrebe postoje za dugoročni nastavak programa.
  • Kada se govori o ženama žrtvama nasilja otvara se pitanje specifične problematike kad je zapošljavanje u pitanju, većina su majke više mljt. djece i tada nastupa problem boravka djece dok su majke na poslu.

Izvoditeljica projekta je istakla rad sa samim korisnicama kroz motivacijske radionice i uputila  pitanje  prema djelatnicama CZSS Sl. Brod.

Primjećuje li se veća motiviranost kod osoba koje su prošle sudjelovanja na radionicama koje je proveo OCD Delfin, kao i kod korisnica koje su prošle osposobljavanje?

Na pitanje je odgovorila Slavica Katavić, dipl.soc radnica, koja je trenutno zadužena  kao socijalna radnica za  četiri od pet polaznica osposobljavanja.

  • Kod korisnica primjećuje veću motivaciju za uključivanje u aktivnosti, smatra da je program pun pogodak jer jedna od korisnica je našla posao u Austriji preko agencije u Sl. Brodu koja angažira Geronto domaćice za rad u inozemstvu.

Ružica Galista također dipl.soc. dodala je  da pozdravlja korist održavanja radionica takve vrste,  s obzirom na specifičnost korisnica (žrtve obiteljskog nasilja, niskog stupnja ili bez formalnog srednjoškolskog obrazovanja).

˝ Na ovaj način se  lakše  pokreću i  poboljšavaju svoju životnu situaciju a onda sukladno tome izlaze iz nadležnosti centra i  lakše uključuju u društvenu zajednicu.˝

 

Mira Bilopavlović koordinatorica OCD Delfin zahvalila je još jednom CZSS Slavonski Brod koji je bio otvoren za suradnju, zamolivši djelatnice da isto prenesu opravdano izostaloj ravnateljici, također  i Stjepani Ugarković prof. soc pedagog., koja se angažirala i pomogla oko mjesta obavljanja praktičnog djela osposobljavanja a isto tako zbog ranije preuzetih obveza nije mogla prisustvovati sastanku.

Mira se također složila s gospođom Glisto oko važnosti uključivanja osoba u edukacije i osposobljavanja te kao pozitivan primjer istakla volonterke iz OCD Delfin koja danas prisustvuje sastanku a koja je bila uključena u osposobljavanje za voditeljicu EU projekata koje je OCD Delfin provodio u nekom drugom programu.

Na kraju sastanka sudionici su pozvani na osvježenje.

 

Izvoditeljica projekta

Mirsada Popović Damjanović                                                m.p.

Koordinatorica Centra za podršku

i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac

Mira Bilopavlović