Nova znanja – nove prilike

Poštovani,

Obaviještavamo vas kako će OCD DELFIN,  sukladno epidemiološkoj situaciji organizirati prezentacijsko – motivacijsko – komunikacijske radionice za 16 sudionika a prioritet imaju , prioritet imaju dugotrajno nezaposlene osobe. Kroz radionice ćemo pokuštati odgovorit na više pitanja od onih polaznih: Kako napisati životopi? Kako se predstaviti poslodavcu ?  Polaznici će biti podjeljeni u manje grupe., Prijave  za sudjelovanje na radionicama primamo do 15. siječnja 2021. godine  na mail: delfin.zamir@gmail.com ili za sve  informacije nazovite na  098/1617/623.,

 

 

„Nova znanja-nove prilike“ je projekt koji  se provodio u 4 županije s ciljem da doprinese povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlenih mladih osoba) provedbom ciljanih edukacija i time ih potakne na ostanak u Republici Hrvatskoj s mogućnošću zapošljavana u okviru rada udruga nositelja projekta te partnera.

Cilj projekta:
Cilj projekta je osigurati bolju socijalnu uključenost i zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba provedbom ciljanih edukacija a istovremeno jačati kapacitet stručnjaka koji rade sa dugotrajno nezaposlenima. Provedbom projekta osigurati će se izravan pristup ciljanih skupina dugotrajno nezaposlenih, da primjene stečena znanja u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, unaprijediti njihove socijalne vještine, te osigurati njihov ravnopravniji pristup i položaj na tržištu rada.

Vrijeme provedbe:
Projekt traje 18 mjeseci od 18.10.2019. do 18.04.2021. godine
Ukupna vrijednost projekta: 833.317,89 HRK