Izvještaj s okruglog stola PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U EU- DALJNI IZAZOVI U RAZVOJU SUSTAVA, povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela

 Europski dom Zagreb

Ministarstvo pravosuđa RH,   Uprava za kazneno pravo  Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima, Služba za podršku žrtvama i svjedocima,   Odjel za podršku žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju  je  19. veljače 2020. godine  u Europskom domu Zagreb organiziralo okrugli stol na temu: PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA u EU – DALJNJI IZAZOVI U RAZVOJU SUSTAVA, povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela.

Osim refleksije na trenutni smjer razvoja sustava podrške i prava žrtava na razini EU u skladu s preporukama Vijeća EU i EK, analizirani su promjeri dobrih praksi i mogućnost daljnjeg razvoja sustava podrške u RH.

Izlagači su bili iz MUP, Ministarstva za demografiju,  obitelj, mlade i socijalnu politiku, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ravnateljstva policije,Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja, HPC, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Rijeci  i predstavnica Mreže za podršku žrtvama i svjedocima.

 

Upoznati smo:

  • s implementacijom Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela- primjeri iz prakse
  • o uspostavljanju 24 satnog  dežurstva na SOS liniji 116 006 preko NPC,
  • osnivanju odjela na većim općinskim sudovima
  • važnosti pojedinačne procjene žrtve
  • mjerama zaštite

 

Složili smo se da je :

  • važna primjena prava žrtava u praksi
  • potrebno izraditi strategiju u pravima žrtava
  • nužan sveobuhvatni pristup žrtvama
  • važna učinkovita istraga, izricanje odgovarajućih sankcija počiniteljima
  • komunikacija sa žrtvama- razumijevanje prava: obavijestiti žrtvu o izlasku počinitelja iz zatvora i pravu na naknadu štete