Izvještaj sa intervizijskog sastanka članica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, održanog 28. 02. 2020. U Zagrebu

Članice Mreže za podršku i suradnju za žrtve i svjedoke kaznenih djela su 28.02.2020. sudjelovale na intervizijskom sastanku koji je održan u Hotelu Panorama u Zagrebu.

 

Danijela Miloš Hasan iz MUP-a RH je govorila  o problemu trgovanja ljudima u RH, zakonodavnom okviru i mehanizmima. Imale, imali smo priliku vidjeti i  pojedinačne slučajeve. Od 2006. Do 2019. u RH je evidentirano  214, s tim da je u 2019. registrirano 14 žrtava. Znakovito je da su u većini slučajeva žrtve državljanke  RH.

Ovo je bila prilika da izmjenimo  svoja iskustva,  podijelimo primjere dobrih praksi i da porazgovaramo o nastavku aktivnosti.

  • direktan rad s korisnicima/cama: uredi, sudovi, ODO/ŽDO, pratnje na druge institucije
  • čekamo odgovor MP. na godišnji izvještaj
  • popuniti od 5-10 evaluacijskih upitnika, poslati ih najkasnije do početka rujna 2020. ( sve zajedno poslati) kako bi imali informaciju o zadovoljstvu korisnika/ca za konferenciju
  • nastavak rad MREŽE: širenje ?! standardizacija
  • usluge psihologinja
  • volonterski rad
  • pravno savjetovanje
  • pratnje na sudove
  • pratnje na druge institucije

Komparirati postignuća: povećanje broja korisnika i usluga

Organizirati  sastanak s odjelima-neformalno, smanjiti mogućnost kompeticija

Morat ćemo voditi računa o situacijama gdje ćemo biti s odjelima

Za korisnike/ce koristiti inicijale, ali važno je da imamo tek kontakt

Pridružio  nam se je i Kristijan Pelc koji nam je rekao da nas odjeli baš ne vole,  posebno se to odnosi na Zagrebački odjel.

Važno da smo Kristijana pitale za određene situacije i dobile njegov stručni komentar

U Pakracu 04.03.2020

Izvješće pripremila

Koordinatorica OCD DELFIN

Mira Bilopavlović