“Razvoj sustava podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji “

 

 

U drugoj godini provedbe programa ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela˝, podrška i pomoć žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima a koje financijski podržava Ministarstvo pravosuđa,

OCD ˝DELFIN˝ je sudjelovao na sastanaku  koji je organizirao u suradnji sa ”HERA” Križevci i Županijskim sudom Bjelovar.

Unaprijeđena međusobna suradnja i zajednički rad svih relevantnih aktera na području pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih (prekršajnih) dijela.
Sastanak je održan u utorak, 14.05.2019.g. u dvorani Županijskog suda u Bjelovaru, II kat, J.Jelačića 1, Bjelovar.