Bilješka s prvog partnerskog sastanka 27.veljače 2019 u Zagrebu, u okviru programa ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela˝

 

Sastanku su prisustvovali predstavnice/ci svih 10 organizacija uključenih u program ˝ ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela˝ financijski podržane  sredstvima Ministarstva pravosuđa RH i nositeljice Ženske sobe – Centra za seksualna prava, Zagreb .

Ispred OCD DELFIN  prvom partnerskom sastanku sudjelovale   su  članica Upravnog odbora i osoba s pravom zastupanja organizacije Marina Vulinović i voditeljica projekta Mirsada Popović Damjanović.

Anamaria Drožđan Kranjčec svim prisutnim je nakon pozdravnog govora uručila “USB (memory) sticksa materijalima druge godine provedbe projekta , osvrnuvši se na izvještaje organizacija i konstatirala  kako su izvještaji  na godišnjoj razini puno bolji u odnosu na polugodišnje.

Prikazani su rezultati prve godine sa statističkim podacima: broj korisnika/ca, pratnji, sastanaka i ostalim relevantnim podacima.

 

Vezano za drugu godinu riješena su  pitanja slanja dokumentacije, izrada volonterskih iskaznica- pratnja na institucije i ustanove i edukacija za nove volontere. Najavljene su slijedeće aktivnosti:   edukacija početkom travnja u Zagrebu  i sastanak u Ministarstvu pravosuđa, plan održavanja partnerskih sastanaka te tiskanje općeg letka na engleskom jeziku. S organizacijama je dogovoreno  da ukoliko postoji mogućnost prijevoda na druge jezike slobodno predložimo  osobe koje bi taj posao mogle obaviti. Predstavnice organizacija koje dolaze iz obalnog područja RH pozdravile su inicijativu jer smatraju da u ljetnim mjesecima postoji sigurno potreba za informacijom o pružanju pomoći/podrške na materinjem jeziku brojnih turista koji mogu biti potencijalne  žrtve kaznenih djela. Predložen je način izrade publikacije  te koje informacije će biti dostupne kao i način  predstavljanja svake organizacije kroz fotografiju i sažet tekst. Predloženi su termini emitiranja radio jingla pred, održavanje okruglog stola, javne akcije i sastanka s institucijama, iako je svakoj organizaciji dat izbor da sama procjeni kada je najbolje krenuti s oglašavanjem. Preporuka: tema održavanja okruglih stolova odnosila  se na nošenje s preprekama u okviru projekta, jačanje suradnje,  predstaviti dosadašnje rezultate, što smo napravili i što želimo postići. Istaknuta  je i potreba reklamiranja web stranice na županijskim stranicama, stranicama turističkih  zajednica kao i postavljanje plakata  na svim mjestima na kojim postoji mogućnost. Izvještavanje u medijima i volonterskim aktivnostima uvrstiti u mjesečne izvještaje. Najavljen je nadzor od lipnja i mogućnost dolaska Ženske sobe na neke od okruglih stolova koje će organizacije održati u okviru provedbe projekta u  drugoj godini.

Valentina Klepec nadležna za financijske izvještaje uputila je organizacije u nekoliko tehničkih detalja kako bi isti bili još transparentnij i ujednačeni.

Kroz prikazane rezultate i plan aktivnosti zaključak je da su OCD-i bez obzira na ljudsku podkapacitiranost: zaposlenice/ci  i volonterke /ri u stanju se nositi s izazovima projekta i pružiti kvalitetnu uslugu svim potrebitim korisnicima/cama.

 

U Pakracu 28.veljače 2019

 

Bilješku priredila:

Voditeljica projekta Mirsada Popović Damjanović