GLASNA ŠUTNJA O NASILJU

 

 

Forum žena Požeško-slavonske županije ( u daljnjem tekstu PSŽ)  povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizirao je 26.11. 2018. godine javni skup pod nazivom GLASNA ŠUTNJA O NASILJU. Progovorilo se o glasnoj šutnji o nasilju, o primjeni  propisa, radu  institucija, odgovornom ( neodgovornom ) ponašanju javnih osoba, primjerima kako postupati u svakodnevnom životu vezano uz žrtve nasilja i o nasilju kao potpuno neprihvatljivom obliku ponašanja.

Javni skup je bio prilika da aktualiziramo i tematiziramo problem nasilja nad ženama, odgovornost zajednice i  institucija, ali i svakog od nas pojedinačno.

Mitar Obradović, predsjednik SDP-a PSŽ, pozdravljajući sve prisutne naglasio je da nema opravdanja za nasilje nad ženama, da se o tom problemu mora razgovarati u javnom prostoru i da smo dužni poduzeti sve kako bi se nasilje spriječilo.

  1. Bilopavlović je između ostalog istaknula potrebu međusektorske suradnje, edukacije u sustavu obrazovanja, ali i osobne odgovornosti u prevenciji nasilja.

Uz Istambulsku konvenciju važan dokument je i Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi  minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Oba ta dokumenta su  okvir za djelovanje MREŽE PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA  u koju je uključeno 11 organizacija civilnog društva koje pokrivaju županije u kojima ne djeluju odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima. Projekt financira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.  RH je  ratificirala oba dokumenta  i obavezna je primjenjivati ih u praksi. Naša županija je  na žalost  postala županija slučaj zbog nasilja nad ženama od strane osoba koje se nalaze na  odgovornim političkim pozicijama.

Razgovarali smo o podacima Policijske uprave Požeško-slavonske prema kojima su u 2017 godini prekršajno prijavili 180 počinitelja od kojih 158 muškaraca i 22 žene, postupajući po članku 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, da su  podnesena 162 optužna prijedloga iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, te 6 kaznenih prijava zbog počinjenja KD-a iz čl 179 a Kaznenog zakona.

Do 31.10. 2018, godine  postupajući po čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prekršajno je prijavljeno 102 počinitelja ( 86 muškaraca i 16 žena ) i  podneseno 80 optužnih prijedloga iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te 10 kaznenih prijava zbog  počinjenja KD-a iz čl. 179 a Kaznenog zakona.

Samo 25% žena prijavljuje nasilje od strane svog partnera istaknula je  Mihajla Pavković, predsjednica Foruma žena Požeško-slavonske županije, a u proteklih  pet godina ubijena je 91 žena, a  više od polovine slučajeva  n počinitelji su  partneri. Ili bivši partneri.  Ove godine prijavljeno je  8528 počinitelja nasilja. Osvrnula se na nasilno ponašanje pojedinih čelnih političara u našoj županiji.

Martina Vlašić, potpredsjednica SDP-a Požeško-slavonske županije istaknula je problem nasilja prema starijim ženama i prema starijim osobama koje je u porastu.

 

Brojke nas  upozoravaju da se  i iza svake brojke  nalazi živa osoba koja očekuje sustavnu i učinkovitu  pomoć i podršku jer sama nije u mogućnosti riješiti svoj problem.

Kako bi bili učinkoviti u rješavanju problema važno je razvijati volonterizam u zajednici i na taj način uključivati što veći broj odgovornih građana, te razvijati kulturu preuzimanja odgovornosti. Upravo zbog toga  je spomenut još jedan projekt koji OCD DELFIN provodu u suradnji s SOS Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, Centrom za žene žrtve rata ROSA, Zagreb i Udrugom NIT Korenica pod nazivom: UNAPRJEĐENJE KAPACITETA ŽENSKIH ORGANIZACIJA ZA UČUNKOVIT MENANDŽMENT VOLONTERA, koji se financira sredstvima Europskog  socijalnog fonda.