Održan okrugli stol na temu “Koordinirane intervencije institucija i organizacija civilnog društva u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja”

aktualnolight_elementi1498slika2

U organizaciji Centra za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin” danas je u gradskoj vijećnici kurije Janković održan okrugli stol na temu “Koordinirane intervencije institucija i organizacija civilnog društva u pružanju pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja” povodom obilježavanja Međunarodnog  dana ljudskih prava i u sklopu kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.
Uz dvadesetak predstavnika lokalnih gradskih i socijalnih institucija te udruga na okruglom stolu sudjelovale su i Stela Šimić te Andriana Bego, predstavnice Centra za žene žrtve rata – Rosa, suorganizatora ovog obilježavanja.
Mirjana Bilopavlović, koordinatorica udruge “Delfin”, istaknula je kako je nasilje nad ženama jedno od najtežih oblika rodno utemeljenog kršenja ljudskih prava i oblik diskriminacije koje je još uvijek obavijeno šutnjom te naglasila potrebu zajedničkog rada, međuresorne suradnje svih uključenih u suzbijanje i prevenciju nasilja nad ženama.
“Nasilje nije privatna stvar nego društveni i politički problem. Svi smo odgovorni za ono što se događa oko nas, naše pravovremeno nereagiranje može uzrokovati teške posljedice”, dodala je Bilopavlović osvrnuvši se na nedavno ubojstvo žene u Lipiku koju je usmrtio suprug.
Ivo Ančić, policijski službenik PP Pakrac, istaknuo je kako je u ovoj godini na našem području do sad prijavljeno 50 prekršaja nasilnog ponašanja, no ta brojka statistički ne odudara od prethodnih godina, a ove godine nije podnesena niti jedna kaznena prijava protiv nasilnika. Stela Šimić, predstavnica  Centra za žene žrtve rata, nadovezala se rekavši da bi sustav zaštite žene funkcionirao bolje kada bi se u Kazneni zakon uvrstile mjere zaštite kao su u Prekršajnom zakonu, a problem je i u činjenici kako se često ženu u početku ne prepozna kao dugogodišnju žrtvu nasilja.
Svi sudionici okruglog stola zaključili su da je neophodno raditi na senzibilizaciji i osvješćivanju javnosti na problemu nasilja nad ženama kroz različite javne akcije, naglasili su važnost  informiranja i stvaranja pozitivnog okruženja kroz medije, potrebu stvaranja uvjeta za bolju međusektorsku suradnju te osiguranja stručne pomoć, podupiranja rada skloništa, savjetovališta, SOS telefona kao i besplatne pravne pomoći ženama koje su žrtve nasilja.
 preuzeto s:
http://pakrackilist.hr/clanak/9/1498/nuna-suradnja-za-pomo-enama-rtvama-nasilja.html
rosa dolje

Leave a Reply