Ne govoru mržnje na internetu

 

 

Kampanjom će se ukazivati na negativne posljedice govora mržnje na internetu te posljedice diskriminatornog i neprihvatljivog izražavanja, koje može poticati na diskriminaciju te voditi širenju stereotipa i predrasuda u javnosti. Kampanja na nacionalnoj razini trajat će od rujna 2013. do prosinca 2014. godine. Provoditi će se na internetu ali će imati i važne offline aktivnosti poput radionica, seminara, evenata za mlade, flash-moba i slično a implementirat će se kroz suradnju nadležnih tijela državne uprave i udruga koje djeluju u području zaštite ljudskih prava te udruga mladih i za mlade.

Leave a Reply