Analiza položaja žena u ruralnim područjima

Ženska mreža Hrvatske danas je održala predstavljanje analizepoložaja žena u ruralnim područjima koji su izradile članice u sklopu projekta “Zagovaranjem do boljih politika za prava žena u Hrvatskoj”. Istraživanje koje je provedeno tijekom ove godine pokazalo je zabrinjavajući položaj žena u ruralnim područjima. žene nisu ekonomski samostalne, rade neplaćeni rad, okrenute su isključivo obiteljima i nevidlji8ve su u juavnom prostoru. ženska mreža Hrvatske traži hitno donošenje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koja treba uključivati konkretne mjere za poboljšanje položaja žena u ruralnim područjima.