Izvještaj s terenske posjete Ministarstva pravosuđa RH, Pakrac 09. 07. 2019. – prostorije OCD DELFIN

Predstavnice Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Magdalena Markota i Martina Sičić prema ranije najavljenom su  9. srpnja 2019. godine bile u terenskoj posjeti Centru za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ ( u daljnjem tekstu DELFIN)Pakrac od 9 – 12 sati.

 

Terenska posjeta je uobičajen način rada MP RH i omogućuje MP RH .ali i organizaciji u koju dolaze da kroz razgovor i dijalog doznaju:

 • provodi li se program prema zadanim kriterijima
 • da li je trošenje sredstava u skladu s proračunom programa i troše li se sredstva namjenski
 • da li je bilo poteškoća i kako su se rješavale
 • kakva je komunikacija sa nositeljicom programa Ženskom sobom-Centrom za seksualna prva i MPRH
 • kakva je suradnja na razini MREŽE, da li što treba mijenjati?
 • kako dolazimo do korisnika
 • imamo li dovoljan broj volonterki/ra i na koji način planiramo uključiti
 • kako pokrivamo troškove koji su vezani uz program, a nisu budžetirani

( odlazak na sud u Bjelovaru, npr

 • što radimo za bolju vidljivost
 • zadovoljstvo s suradnjom s MP RH, odnosno sa Ženskom sobom- Centrom za seksualna prava
 • koliko je osoba zaposleno kroz projekt i koliko volontera imamo u MREŽI
 • nastavku rada MREŽE nakon isteka ugovora s MP RH

 

Na zahtjev Martine i Magdalene dale smo na uvid slijedeću dokumentaciji:

 • evidencija razgovora: tel i osobni dolazak
 • evidencija volonterskih sati
 • uvid u račune
 • izvještaj vanjske suradnice
 • pregledale su da li je oprema dobivena kroz projekt uredno obilježena
 • napravile uvid u arhiviranje svih dokumenata vezanih uz program

 

Volonterke i volonter OCD DELFIN  Darinka  Milemdi, Marina Vulinović, Mirica Miljanić-vanjska suradnica, Zlatko Grafina i  Mirjana Bilopavlović  su sudjelovali u terenskoj posjeti. Bilo je važno da Magdalena i Martina iz prve ruke čuju volonterska iskustva   i zadovoljstvo sudjelovanjem u programu.

 

Primitak obrasca za terensku  posjetu i njegovo popunjavanje omogućio je da razgovor prođe u radnoj ali i opuštenoj atmosferi.

Obrazac je prije  odlaska na  godišnji odmor popunila voditeljica projekta Mirsada Popović  Damjanović.

 

 

Izvještaj pripremila

Mirjana Bilopavlović, koordinatorica