Zapisnik sa sastanka održanog 10. 04. 2018.godine u Centru za socijalnu skrb Požega

 

 

OCD DELFIN Pakrac 10. ožujka. 2018. godine organizirao je  sastanak u  suradnji s Županijski timom za prevenciju nasilja i nasilja o obitelji   Požeško-slavonske županije u  sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provode Ženska soba, nositeljica Mreže   te partnerske organizacije, OCD DELFIN Pakrac, HERA” Križevci DEŠA Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin,  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Centar za građanske inicijative Poreč,  S.O.S. Virovitica -savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Ženska grupa “KORAK “, Karlovac SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Na sastanku su sudjelovali/e: Mirjana Jugović, CZSS Požega, Podružnica obiteljski centar, Josipa Kolić, CZSS Požega, Ankica Bulaja, Dom zdravalja Požega, Dario Keleminec, Policija postaja Pleternica, Martina Keller, HZZ Požega, Josip Komljenović PU Požeško- slavonska, Služba krim. policije., Zrinka Šuman, Ured državne uprave PŽ-Slavonske županije, Vesna Vlašić-Požeško –Slavonska županija, Siniša Sabljak PU Požeško-slavonska, ured načelnika, Vjekoslav Potočanac, ravnatelj CZSS-Požega, Đurđica Čakalić sutkinja Prekršajnog suda u Požegi, Mirjana Madunić sutkinja Općinskog suda u Požegi, Sandra Sviben ODO Požega, Koordinatorica OCD-DELFIN Mirjana Bilopavlović, Darinka Milemdi,  volonterka OCD DELFIN i Mirsada Popović Damjanović voditeljica projekta u  OCD DELFIN.

Cilj sastanka:  informirati o provedbi programa/projekta MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA, uključivanje svih relevantnih dionika  i poziv  na zajedničku suradnju.

Zaključci:

  • dogovorena je suradnja kroz zajedničko djelovanje širenja informacije o provedbi projekta Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela koje na prostoru Požeško-slavonske županije provodi OCD- DELFIN
  • Jačanje međusobne suradnje i dijeljenje informacija
  • Podrška medija je vrlo važna: informiranje, senzibilizacija, podrška