Izvještaj s okruglog stola održanog 22.02.2018. u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske

 

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela, Ministarstvo pravosuđa Služba za podršku žrtvama i svjedocima organizirala je okrugli stol na temu ˝Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke-izazovi, ciljevi i smjernice u radu˝.

 

Svrha  sastanka je bila razgovarati o izazovima  koji stoje pred  mrežom partnerskih organizacija za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima  te  o mogućim načinima suradnje s državnim, javnim tijelima lokalnom i područnom samoupravom kroz primjere dobre prakse postupanja i pruženih usluga.

Prisutne je pozdravio državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa gdin. Juro Martinović  te istaknuo   da država podržava  mrežu  za podršku žrtvama  i istakao važnost  mreže kao mehanizma koji će biti na korist žrtvama i svjedocima.

 

Gđa Nikica Vidmar Hamer, Ministarstvo pravosuđa, Služba za podršku žrtvama i svjedocima voditeljica službe i  moderatorica okruglog stola u svom pozdravu pojasnila je  ulogu Ministarstva pravosuđa u podršci  OCD-ima koji rade sa žrtvama i svjedocima kroz Mrežu  koja pokriva cijelu Hrvatsku.

O ulozi suda u organiziranju podrške žrtvama i svjedocima i suradnji s organizacijama civilnog društva  govorila je predsjednica Općinskog suda u Koprivnici gđa. Lidija Vuljak. Prisutne je upoznala s uspješnom suradnjom udruge „HERA˝ i Općinskog suda u Koprivnici. Prikazala je aktivnosti koje udruga provodi s suradnji s ostalim institucijama i dogovorenim smjernicama za daljnje aktivnosti.

Krešimir Orešković, Ministarstvo uprave, Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave u svom izlaganju predstavio je ulogu lokalne zajednice u osiguranju podrške žrtvama i podršku i suradnju organizacijama civilnog društva. Uzimajući u obzir  veliku raznolikost jedinica i  razne čimbenike veličine, broj stanovnika, prihode, razvijenost i sl. iznio je stav u kom bi uloga lokalne zajednice u organizaciji i osiguranju podrške žrtvama trebala bi biti jasnije utvrđena posebnim propisima.

 

Danijela Štimac Grbić Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kroz prezentaciju  se dotakla usluga koje  su dostupne u u lokalnoj zajednici – suradnja s centrima za mentalno zdravlje. Šta je dužnost službi za mentalno zdravlje. Objasnila da kao  zdravstvena zaštita na primarnoj razini, obveza im je  pružiti zdravstvenu zaštitu svima koji imaju specifičnu zdravstvenu potrebu.

– Ovisnici

– Eksperimentatori (prekršitelji)

– Žrtve (kaznenih djela, nasilja) počinitelji?

– Obitelj

– Sve dobne skupine

– Svi koji su pod povećani rizikom za nastanak mentalne bolesti

Govorila je o važnosti suradnje sa zdravstvenim sustavom i suradnji izvan zdravstvenog sustava: policija, pravosuđe, socijalna skrb, NVO, civilno društvo-jačanje uloge pacijenata (korisnika), obrazovanje.

Mišljenja je da službe za mentalno zdravlje trebaju provoditi sve mjere zaštite mentalnog zdravlja, a ne  samo prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti što zahtijeva i jačanje resursa.

 

Marina Švagelj Jažić, Udruga Hera Križevci, govorila je o dobrom iskustvu rada udruge, odličnoj suradnji i razmjeni informacija s institucijama  radi dobrobiti korisnika i iskustvima iz prakse. Kroz dijagram je povezala žrtvu i sve čija uključenost je bitna za što bolje oblike pomoći žrtvi kroz tijek postupanja od prijave policiji do okončanja postupka.

 

Anamarija Drožđan Kranjčec  u ime Ženske sobe pričala je o izazovima s kojima se susreću u uspostavi i koordinaciji: “ Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ˝, između svih deset  organizacija i posebnoj ulozi Ženske sobe kao nositeljice Mreže. Najavila je održavanje specijaliziranih edukacija za stručne osobe koje rade sa žrtvama. Također je iznijela zanimljive podatke o rezultatima evaluacijskog upitnika kojeg su polaznice, polaznici pisali na početku i na završetku  osnovne edukacije kroz koje je vidljivo  značajno poboljšanjima u znanju nakon provedbe 3-dnevne edukacije.

 

Mirjana Bilopavlović OCD Delfin Pakrac,  u svojoj prezentaciji podsjetila  je  na izazove  u županijama sa slabom prometno povezanošću s posebnim naglaskom na Slavoniju i Liku vežući taj problem s   brojem stanovnika, migracijama, natalitetom  kao i činjenicom da su te županije i najsiromašnije u RH   i da nemaju dovoljno resursa da same rješavaju probleme.

 

Iza svakog izlaganja slijedila je diskusija i postavljana su mnoga korisna pitanja.

 

Žana Vlainić predsjednica Prekršajnog suda u Gospiću i Sanibor Vuletin predsjednik Županijskog suda u Šibeniku postavljali su pitanja vezana za besplatnu pravnu pomoć, te ratifikaciju Istambulske  konvencije.

Istakli su probleme preklapanja prekršajnog i kaznenog postupka i smatraju da učinjene promjene nisu dovoljne.

 

Cijeli događaj se mogao pratiti putem video linka, isti možete pogledati na

https://www.youtube.com/watch?v=7V8OnB9XdaU