Izvještaj sa sastanka na Županijskom sudu u Bjelovaru

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske  23. veljače 2018. godine organiziralo je sastanak sa sutkinjama, sudcima,  županijskim i državnim odvjetnicima te djelatnicima osiguranja  pravosudnih tijela na kojem je predstavljen program MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA  ( u daljnjem tekstu MREŽA)  u koju je uključeno10 organizacija/udruga  koje će pokriti  12 županija.

Uz gđu Nikicu Hamer Vidmar iz Ministarstva pravosuđa, Služba za podršku žrtvama i svjedocima, voditeljica Službe,  na sastanku su bile  i predstavnice Udruge HERA Križevci koju su  predstavljale Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruge odnosno voditeljica projekta i savjetodavnih aktivnosti  i Martina Zrno, volonterka Udruge. OCD DELFIN su predstavljale i Mira Bilopavlović, koordinatorica organizacije i volonterka u projektu i Mirsada Popović Damjanović, volonterka.

Sastanak je organiziran u svrhu predstavljanja :

  • općih ciljeva projekta/programa: osigurati podršku žrtvama i svjedocima nakon prijave kaznenog djela policiji, istrage na državnom odvjetništvu, kao i tijekom prethodnog kaznenog postupka, odnosno tijekom prekršajnog postupka, te nakon završetka kaznenog postupka
  • organizacija koje će organizirati i provoditi pomoć i podršku žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima: organizacija Udruge „HERA“ Križevci- za zaštitu i promicanje ljudskih prava, i OCD DELFIN Pakrac koje će raditi u Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj županiji
  • uloge udruga/OCD-a, volonterki/ra i vanjskih suradnica u projektu/programu koji se ogleda u osnaživanju žrtava i svjedoka pružanjem emocionalne podrške, informacija i praktičnih informacija putem telefona, osobnim kontaktom, pružanjem kontinuirane podrške, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pružanje usluga i na terenu izvan sjedišta udruge, posredovanjem i suradnjom s institucijama, ustanovama,  udrugama/  OCD- ima

Nakon predstavljanja programa Marina Švagelj Jažić i Mira Bilopavlović su govorile o iskustvu rada svojih organizacija u 2017. godini:  volonterima uključenim u aktivnosti  ( broj, zvanje, stručne ekspertize) broju osoba koje su nam se obratile, broju savjetovanja- pružanje nekog od oblika pomoći, podrške  i informiranja koje smo odradile putem telefona i/ili osobnim dolaskom, pratnji na sudove i našim očekivanjima kroz MREŽU,

 

Uslijedila je diskusija na osnovu koje su napravljeni zaključci:

  1. Udruga „HERA“ Križevci pokriva sudove na području Bjelovarsko – bilogorske županije: u Bjelovaru Općinski i Prekršajni sud Bjelovar, te  Stalnu službu prekršajnog  suda  u Križevcima i Koprivnici
  2. Kako su stalne službe Prekršajnog suda u Bjelovaru i na području Požeško-slavonske županije, OCD DELFIN će pružati podršku žrtvama i svjedocima na stalnim službama Prekršajnog suda  Bjelovar u Daruvaru, Garešnici, Grubišnom Polju i Pakracu, te  na Općinskom sudu u Požegi i Prekršajnom sudu u Požegi
  3. izuzetno je važna suradnja pravosudnih policajaca i volontera