OCD DELFIN se i ove godine uključio u organiziranje Dana otvorenih vrata udruga- DOVU,

organiziranjem javnog događaja-okruglog stola pod nazivom TREBAJU LI NAM UDRUGE?! i akciju udruga/OCD-a „5 do 12“.

DOVU je bila prilika da udruge/OCD-a/inicijative širu javnost upoznaju sa svojim radom, uspjesima, ali i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Samo 6 predstavnica/ka udruga/OCD-a odazvalo, a dvije su ispričale svoj nedolazak. Grad Lipik, Policijska uprava Požeško slavonska i HZZ  su se odazvali i svojim sudjelovanjem doprinijeli uspješnosti javnog događaja.

Stav svih prisutnih je  da je javna akcija bila vrlo uspješna bez obzira na loš odaziv.

Ovo su zaključci:

 Edukacije:

Iako postoje  mnogobrojne edukacije odaziv udruga/OCD-a nije zadovoljavajući. Malo ljudi radi na sebi za korist udruga/OCD-a koje predstavljaju, a na korist široj zajednici. Umrežavanje je način kako se zajedno ide prema donatorima i stvaraju mogućnosti zajedničkog djelovanja.

 Informiranje je jako važno za sve koji su uključeni u procese razvoja i jačanja civilnog društva, demokratizaciju, smanjenje diskriminacije, socijalne i ekonomske isključenosti pojedinki/ca i grupa. Nužna je transparentnost rada udruga/OCd-a: rad, aktivnosti, trošenje novca.Isto tako je važna i transparentnost JLS kod odluke o financiranju programa/projekta na lokalnoj razini. Kriteriji moraju postojati i za sve moraju biti jednaki. Otvarati prostor za dijalog/komunikaciju : sektorska i međusektorska suradnja

 Prepoznati probleme i nametnuti se. Uvjeti se mijenjaju i udruge/OCD-a se nalaze na tržištu: opstaju samo oni/one koji nude najbolja rješenja ( ali ne uvijek) i koje u svoje programe uključuju različite dionike. Nije realno očekivati  da JLS financiraju sve udruge/OCD-e na svom području.

Potrebni su veći napori za uključivanje građana u aktivnosti udruga/OCD-a kroz volonterski pristup, što će nas motivirati da budemo hrabriji i odvažniji: preispitivati se koliko smo sami spremni dati vremena, energije, znanja i vještina. Raditi na uključenju  mladih ljudi. Nuditi im zanimljive i atraktivne sadržaje i na taj način stvarati uvjete za njihov ostanak u RH.Ne podržavati one udruge/OCD-e koji žive od civilnog društva, kao i pranje novca  kroz udruge/OCD-e.Važno nam je bilo uključiti se i podržati akciju 5 do 12 , istaknuti probleme o  otežanim mogućnostima financiranja zbog odluke Vlade Republike Hrvatske o ukidanju/preraspodjeli  dijela sredstava iz prihoda od igara na sreću za 2016. godinu što će dovesti u pitanje opstanak i djelovanje mnogih udruga/OCD.a koje su financijska sredstva dobila od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

 

Leave a Reply