Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost

Održali smo partnerski sastanak u sklopu programa “Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost”. Trajanje programa je 3 godine a ovo je i ujedno 3. godina provedbe programa na kojoj je naglasak na Brodsko-posavsku županiju. Nositeljica programa  je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a partneri na programu su HZZ, OCD DELFIN Pakrac, CZSS Požega te CZSS Sl. Brod.

Program financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Okrugli stol ” Zaštita prava civilnih žrtava rata uključujući žrtve seksualnog nasilja”

U suradnji sa Centar za žene ROSA 13. travnja 2022 godine Udruga za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, organizirao je okrugli stol na temu žaštita prava žrtava rata uključujući žrtve seksualnog nasilja.

Cilj okruglog stola bio je informirati lokalnu zajednicu o sadržaju zakona relevantnih za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata koji su propisani Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu te zakonom o pravima civilnih stradalnika Domovinskog rata.

Okrugli stol “Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela”

12. travnja 2022 godine Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN organizirao je  okrugli stol pod nazivom “Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela”.

Na okruglom stolu su sudjelovali policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske, predstavnici Centra za socijalnu skrb, Obiteljski centar, Općinsko državno odvjetništvo Požega, Prekršajni sud Požega, Udruga slijepih grada Požege i Požeško- slavonske županije, Udruga HERA Križevci, Ženska soba – Centar za seksualna prava, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima – Nacionalni pozivni centar, Udruga Humanum i volonteri.

 

“Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka”

Telefonska linija za anonimno savjetovanje žrtava obiteljskog nasilja. Obratite nam se ako vam je potrebna emocionalna podrška ili informacije o socijalnoj i pravnoj pomoći.

U okviru projekta “Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka” pokrenuta je besplatna telefonska SOS linija za pomoć, podršku, krizne i druge intervencije za žrtve obiteljskog nasilja. Putem SOS linije moguće je dobiti informacije o pružanju besplatne pravne i psihosocijalne pomoći i podrške koja je korisnicima dostupna kroz projektne aktivnosti.

Projekt “Sigurna kuća” provodi Grad Bjelovar uz partnerske udruge Iris, DELFIN Pakrac, HERA Križevci i S.O.S. Virovitica, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Radno vrijeme SOS linije:

Ponedjeljak od 16 do 20 sati

Utorak od 09 do 13 sati

Srijeda od 16 do 20 sati

Četvrtak od 16 do 20 sati

Petak od 16 do 20 sati

 

 

“Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela”

OCD DELFIN Pakrac organizira okrugli stol pod nazivom “Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela”. Datum održavanja okruglog stola je 12. travan 2022 godine sa početkom u 11 sati u Gradskoj knjižnici u Požegi.

Okrugli stol je jedna od aktivnosti MREŽE u 2022. godini na kojem želimo istaknuti važnost policijskih službenika u radu/kontaktu sa žrtvama i svjedocima ali i podijeliti iskustva dionika koji se u svakodnevnom poslu sreću sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Rad MREŽE financijski podupire Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Okrugli stol u Pakracu

Centar za žene žrtve rata – ROSA iz Zagreba i OCD DELFIN Pakrac organiziraju 13.04.2022. godine okrugli stol na temu zaštite prava civilnih žrtava domovinskog rata uključujući žrtve seksualnog nasilja.

Okrugli stol održat će se u Vijećnici Grada Pakraca, kompleks Janković, od 11:00 do 13:00 sati.