Udruga slijepih Pakrac-Lipik: Održano predavanje o dijabetesu

U organizaciji Sekcije slijepih žena Udruge slijepih Pakrac-Lipik, u srijedu 10. travnja organiziran je razgovor o dijabetesu, simptomima, tipovima dijabetesa te na što obratiti pozornost prilikom vađenja krvi za pretrage.
Razgovor je vodila volonterka u Udruzi slijepih Pakrac-Lipik, gđa Ranka Uzur, mr. farmacije, spec. medicinske biokemije.
U razgovoru su sudjelovale i predstavnice OCD “DELFIN”.

PROGRAM „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“: Održan prvi sastanak volontera

U sklopu trogodišnjeg programa „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“ u ponedjeljak 8. travnja 2024. godine održan je prvi sastanak volontera s početkom u 10 sati.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN u partnerstvu s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Pakrac.

Teme sastanka bile su razmjena iskustava volontiranja i razmjena iskustava u području rada sa zahtjevnim slučajevima korisnicama, a pritom su sudionice pružile jedna drugoj podršku u daljnjem radu.

PROGRAM „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“: Održan partnerski sastanak

U sklopu trogodišnjeg programa „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“ u ponedjeljak 8. travnja 2024. godine održan je drugi partnerski sastanak s početkom u 11 sati.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN u partnerstvu s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Pakrac.

Tema sastanka bila je izrada brošure kao jedna od promotivnih aktivnosti unutar programa. Na sastanku je definiran izgled i sadržaj brošure te su podijeljene zadaće vezane za izradu iste.

 

Specijalizirana edukacija za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

U organizaciji Ženske sobe u okviru Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, jučer je održana jednodnevna online specijalizirana radionica namijenjena osobama koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.
Trenerski tim činili su Branka Lučić iz Županijskog suda u Vukovaru, Miren Špek, izvršni direktor u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima, Maja Mamula, koordinatorica u Ženskoj sobi i Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi.
Teme edukacije bile su specifičnosti pružanja podrške na sudu, audio-video ispitivanje žrtava, dokazno ročište i rasprava, pojedinačna procjena potreba žrtava, specifične potrebe žrtava nasilja u obitelji i seksualnog nasilja i specifičnosti u pružanju usluga te sprječavanje sekundarne viktimizacije i profesionalnog izgaranja.

Izjava za medije povodom 21. ožujka – Međunarodnog dana borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije

Stop rasizmu prema izbjeglicama! Stop rasnoj diskriminaciji izbjeglica!
Prema podacima UN-a u svijetu se vodi 55 oružanih sukoba, ali se uglavnom govori samo o
dva rata – na Bliskom istoku i Ukrajini. Najveća žrtva u svim ratovima je civilno stanovništvo,
prvenstveno žene i djeca, koji su primorani tražiti utočište u drugim zemljama. Tragediju
izbeglica povećava i njihov nejednak tretman na osnovi njihove rasne, etničke, vjerske,
rodne i jezične, kao i političke pripadnosti. Veoma je pohvalno što većina zemalja EU rado
prima ukrajinske izbjeglice, ali je krajnje nemoralno i neprihvatljivo da se istovremeno
sprovodi rasistička diskriminatorna politika prema izbjeglicama iz drugih ratnih područja.
Evropske države od zatvaranja Balkanske rute (2016.) provode prema izbjeglicama i
migrantima represivne mjere. Izbjeglička prava su na granicama praktično poništena.
Ovom mirovnim apelom izražavamo:
 Najoštriji protest protiv rasističke, ksenofobične politike prema izbjeglicama;
 Zahtjev za zaustavljanjem rata u Ukrajini, na Bliskom istoku i drugdje – odgovornost za rat,
stradanja i uništenje snose najmoćnije zemlje međunarodne zajednice koje se rukovode
isključivo geostrateškim interesima i prodajom oružja;
 Odbijanje diskriminacije izbjeglica na osnovu etničke, rasne, vjerske ili kulturne pripadnosti;
 Najdublju ogorčenost zbog zatvaranja granica – progoni, deportacije, ponižavanje izbjegličke
populacije koja bježi od rata, bijede, represije…
Zaustavite rat, a ne izbjeglice! Stop rasnoj diskriminaciji izbjeglica!

I ovom prilikom izražavamo:
– Solidarnost, odgovornost, podršku – ženama i djeci kao najugroženijim dijelom izbjegličke
populacije, ali i s muškarcima koji odbijaju biti topovsko meso u ratovima, tražeći utočište u
evropskim zemljama;
– Dobrodošlicu izbjeglicama – dostojanstven i ravnopravan tretman, integraciju i reguliranje
statusa izbjeglica – poštivanje EU konvencija o ljudskim pravima i pravu na azil;
– Zahtjev za jednakim tretmanom izbjeglica – bez obzira na etničku, rasnu, vjersku ili kulturnu
pripadnost – sve žrtve rata zaslužuju jednako suosjećanje…
Jedna rasa – ljudska rasa! Solidarnost je naša snaga!

Žene u crnom, Beograd
Centar za žene žrtve rata – ROSA, Zagreb
Documenta, Zagreb
Centar za ženske studije, Zagreb

Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin”, Pakrac
Hrvoje Jurić
Marica Šeatović
Jovanka Carević
Rada Borić
Renata Jambrešić Kirin

Sastanak u projektu “SuperTata”

Jučer je u Virovitici održan sastanak između predstavnica SOS Virovitica i OCD „DELFIN“ Pakrac koje su partnerice u projektu „SuperTata“. Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Razgovaralo se o aktivnostima koje slijede unutar projekta „SuperTata“, odnosno o javnoj akciji koja će se održati u Pakracu 18. travnja 2024. godine povodom obilježavanja Dana ravnopravnosti koji je 17. travnja. Ujedno je dogovoreno da će se održati i okrugli stol 15. svibnja na Dan obitelji u Virovitici u 13 sati.

Sastanak s Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima

Danas se u sklopu Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela održao online sastanak na kojemu su sudjelovale predstavnice Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskim sudovima u Bjelovaru i Slavonskom Brodu, članice Mreže (IPC Slavonski Brod, HERA Križevci, S.O.S. Virovitica i OCD „DELFIN“), a sastanak je moderirala Nikica Hamer Vidmar iz Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu uprave i pravosuđa Republike Hrvatske.

Na sastanku smo razgovarale o međusobnoj podršci i suradnji te „konzultacijskoj superviziji“, kao i razmjeni informacija i načinima međusobnog informiranja.