Savjetovanje, psihosocijalna podrška i besplatna pravna pomoć

USLUGE KOJE CENTAR ZA PODRŠKU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA „DELFIN“ PROVODI NA PODRUČJU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

 

Sve usluge su besplatne i odnose se na ranjive, socijalno, društveno i ekonomsko isključene osobe i grupe.

 

–       Informiranje, savjetovanje, pomoć i podrška žrtvama rodno uvjetovanog nasilja putem SOS telefona za žene žrtve nasilja.

–       Informiranje, savjetovanje, pomoć i podrška osobama koje su izložene nekom od oblika diskriminacije: radna prava, statusna prava: stambeno zbrinjavanje, državljanstvo, kršenja ljudskih prava: posljedice uzrokovane ratom.

Uslugu pružaju educirane/i volonterke  koje su senzibilizirane za rad sa žrtvama, i koje su najčešće prve osobe koje mogu dati potrebnu informaciju i pomoći u ostvarenju nekih zahtjeva/potreba korisnica/ka.

SOS telefon radi svaki radni dan od 8:00 – 16:00 sati, a vikendom, ponedjeljkom i utorkom od 18-20h, praznicima i van radnog vremena na raspolaganju je mobitel

SOS telefon: 034 411 780

 

–       Pravno savjetovalište

Dva puta tjedno, ponedjeljkom i četvorkom od 10:00 do 14:00 sati   dostupno je pravno savjetovalište u kojemu žene žrtve nasilja, ali i sve druge osobe mogu dobiti pravni savjet, podršku i pomoć te informacije vezane uz prava i obveze. Pravnica je na raspolaganju i drugim danima po dogovoru: osobno, telefonom

–       Socijalno savjetovalište

Socijalna radnica nema fiksirano radno vrijeme i   korisnicama  je na raspolaganju prema potrebama. Informira o mogućnostima koje na raspolaganju u okviru sustava socijalne skrbi i o drugim pitanjima koja su korisnicama važna.

–       Mentorska mreža za podršku marginaliziranim skupinama žena namijenjena  je ženama koje aktivno traže posao ili žele pokrenuti vlastiti ( nezaposlene, zaposlene) kojima osim informacija, podrške i savjeta/savjetovanja  nudimo usluge coachinga svaki  radni dan od 8:00 -16:00 sati na telefon broj 034 411 780

 

Za sve navedene vrste usluga garantiramo anonimnost i strogo čuvanje privatnih podataka. Posao obavljaju stručnjakinje/stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom.

Također upite možete poslati i na email adresu Centra za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN:

delfin.zamir(at)gmail.com

ili pismeno te osobnim dolaskom

Braće Radić 13,  drugi kat, soba broj 15.

34550 Pakrac

Leave a Reply