PROGRAM „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“: Održan prvi sastanak volontera

U sklopu trogodišnjeg programa „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“ u ponedjeljak 8. travnja 2024. godine održan je prvi sastanak volontera s početkom u 10 sati.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN u partnerstvu s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Pakrac.

Teme sastanka bile su razmjena iskustava volontiranja i razmjena iskustava u području rada sa zahtjevnim slučajevima korisnicama, a pritom su sudionice pružile jedna drugoj podršku u daljnjem radu.