PROGRAM „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“: Održan partnerski sastanak

U sklopu trogodišnjeg programa „KROZ SURADNJU DO KVALITETNOG PRUŽANJA USLUGA“ u ponedjeljak 8. travnja 2024. godine održan je drugi partnerski sastanak s početkom u 11 sati.

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN u partnerstvu s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Pakrac.

Tema sastanka bila je izrada brošure kao jedna od promotivnih aktivnosti unutar programa. Na sastanku je definiran izgled i sadržaj brošure te su podijeljene zadaće vezane za izradu iste.