Izjava za medije povodom 21. ožujka – Međunarodnog dana borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije

Stop rasizmu prema izbjeglicama! Stop rasnoj diskriminaciji izbjeglica!
Prema podacima UN-a u svijetu se vodi 55 oružanih sukoba, ali se uglavnom govori samo o
dva rata – na Bliskom istoku i Ukrajini. Najveća žrtva u svim ratovima je civilno stanovništvo,
prvenstveno žene i djeca, koji su primorani tražiti utočište u drugim zemljama. Tragediju
izbeglica povećava i njihov nejednak tretman na osnovi njihove rasne, etničke, vjerske,
rodne i jezične, kao i političke pripadnosti. Veoma je pohvalno što većina zemalja EU rado
prima ukrajinske izbjeglice, ali je krajnje nemoralno i neprihvatljivo da se istovremeno
sprovodi rasistička diskriminatorna politika prema izbjeglicama iz drugih ratnih područja.
Evropske države od zatvaranja Balkanske rute (2016.) provode prema izbjeglicama i
migrantima represivne mjere. Izbjeglička prava su na granicama praktično poništena.
Ovom mirovnim apelom izražavamo:
 Najoštriji protest protiv rasističke, ksenofobične politike prema izbjeglicama;
 Zahtjev za zaustavljanjem rata u Ukrajini, na Bliskom istoku i drugdje – odgovornost za rat,
stradanja i uništenje snose najmoćnije zemlje međunarodne zajednice koje se rukovode
isključivo geostrateškim interesima i prodajom oružja;
 Odbijanje diskriminacije izbjeglica na osnovu etničke, rasne, vjerske ili kulturne pripadnosti;
 Najdublju ogorčenost zbog zatvaranja granica – progoni, deportacije, ponižavanje izbjegličke
populacije koja bježi od rata, bijede, represije…
Zaustavite rat, a ne izbjeglice! Stop rasnoj diskriminaciji izbjeglica!

I ovom prilikom izražavamo:
– Solidarnost, odgovornost, podršku – ženama i djeci kao najugroženijim dijelom izbjegličke
populacije, ali i s muškarcima koji odbijaju biti topovsko meso u ratovima, tražeći utočište u
evropskim zemljama;
– Dobrodošlicu izbjeglicama – dostojanstven i ravnopravan tretman, integraciju i reguliranje
statusa izbjeglica – poštivanje EU konvencija o ljudskim pravima i pravu na azil;
– Zahtjev za jednakim tretmanom izbjeglica – bez obzira na etničku, rasnu, vjersku ili kulturnu
pripadnost – sve žrtve rata zaslužuju jednako suosjećanje…
Jedna rasa – ljudska rasa! Solidarnost je naša snaga!

Žene u crnom, Beograd
Centar za žene žrtve rata – ROSA, Zagreb
Documenta, Zagreb
Centar za ženske studije, Zagreb

Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin”, Pakrac
Hrvoje Jurić
Marica Šeatović
Jovanka Carević
Rada Borić
Renata Jambrešić Kirin